16747_orig

مهندس علی اصغر انصاری ، معاون توسعه مدیریت شبکه سازمان فناوری اطلاعات در گفت وگو با واحد خبر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: ظرفیت نسخه چهار آدرس های اینترنتی با عنوان IPV4 به تازگی در تمام دنیا به پایان رسیده و ایجاد آدرس های جدید تنها با مهاجرت به نسخه شش با عنوان IPV6 امکان پذیر خواهد بود.

وی افزود: گسترش سرویس ها و افزایش کاربران، گسترش شبکه ملی اطلاعات دولت الکترونیکی در دولت پنجم و کمبود منابع اینترنتی و افزایش امنیت و کیفیت سرویس ها در این بخش از جمله دلایل اهمیت انجام این مهاجرت است.
وی با اشاره به مراحل بررسی و پیاده سازی این مهاجرت، گفت: مطالعه روش های گذر، شناخت چالش ها، تعیین راهکارها، انجام آزمایش های علمی و پیاده سازی آزمایشی، مراحل تعریف شده برای عملیاتی شدن این مهاجرت است.
معاون توسعه مدیریت شبکه سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به اقدامات انجام شده در این حوزه، خاطر نشان کرد: سال گذشته و برای این منظور، گروه ضربت مهاجرت به نسل جدید متشکل از نمایندگان بیش از هفت دستگاه و اپراتور بزرگ مرتبط با این حوزه و بیش از چهار دانشگاه تشکیل شد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، مطالعه، بررسی و ارایه مکانیزیم های گذار مطابق با استانداردهای جهان، بررسی وضعیت گذر کشورهای مختلف، هماهنگی با دستگاههای مختلف و تقسیم کار به سازمان های متفاوت از جمله اقدامات انجام شده در این بخش است.
علی اصغر انصاری تصریح کرد: همچنین طی این مدت، آزمایش های علمی و کاربردی در سطح آزمایشگاه و شبکه زنده تدوین شده در حال انجام است.
وی تاکیدکرد: در همین حال، تعاملات بین المللی برای اجرایی کردن مهاجرت به نسل جدید آدرس های اینترنتی درکشور اجرایی شده است.
وی افزود: برخی از دانشگاه که آمادگی خود را در این زمینه اعلام کرده اند، به عنوان پایوت آغاز روند مهاجرت به نسل جدید آدرس های عددی انتخاب و تلاش های اجرایی آغاز شده است.