goorekhar

محققان آمریکایی اسکنر جدیدی را ابداع کرده‌اند که می‌تواند نوعی بارکد بیولوژیکی را با دقتی بالا تشخیص داده و شناسایی کند، این بارکدها در واقع حیواناتی زنده هستند که مانند بارکدهای صنعتی از خط‌های سفید و سیاه پوشیده شده‌اند.

تا به حال به این اندیشیده‌اید که نوارهای سفید و سیاه بدن گورخرها تا چه اندازه آنها را به بارکدهایی بیولوژیکی شبیه کرده است؟

اکنون گروهی از محققان و بیولوژیستهای آمریکایی نوعی اسکنر را ابداع کرده اند که با اسکن کردن این بارکدهای بیولوژیکی و با استفاده از یک تک عکس می‌تواند هویت هر گور خر را به صورت جداگانه شناسایی کند.

این اسکنر “خط یاب” نام دارد و تنها به کمی داده‌های انسانی نیاز خواهد داشت. کاربر باید مستطیلی را بر روی عکس یکی از پهلوهای گورخر ترسیم کند و سپس این بخش از تصویر در اسکنر به صورت خودکار به نوارهای افقی تبدیل خواهد شد که هر پیکسل آن کاملا سفید یا سیاه خواهد بود، به این شکل تصویری کم کیفیت از نوارهای گورخر به دست خواهد آمد.

سپس هر یک از این نوارها وارد مرکز داده‌های “خط یاب” شده و “کد خطی” را به گورخر اختصاص خواهد داد. محققان تصویری دیگر از همان حیوان را به دستگاه می‌دهند تا نوارهای رنگی موجود در تصویر با تصویر اصلی و مرجع اسکنر مقایسه شود. هر یک از این تصاویر باید درباره یک حیوان معین نسبت‌های مشابهی از سفید و سیاه را ارائه کنند.

پس از تعیین “کد خطی” این سیستم می‌تواند به درستی حیوانات کد دار را از یکدیگر تشخیص دهد. این اسکنر تنها سیستم موجود برای شناسایی این حیوانات زیبا نیست، اما نسبت به نمونه‌های موجود از دقت و کیفیت بالاتری برخوردار است.

بر اساس گزارش دیسکاوری، اسکنر گورخر اولین الگوریتمی نیست که برای شناسایی حیوانات ارائه شده است، تا کنون سیستم‌هایی برای شناسایی لاکپشت‌ها، پنگوئن‌ها و اسب‌های آبی نیز ابداع شده‌اند. با این همه از این اسکنر جدید می‌توان در شناسایی دیگر حیواناتی که از لکه‌های رنگی محدود در زمینه رنگی وسیعی برخوردارند، مانند ببرها یا زرافه‌ها نیز استفاده کرد.