lost-mobile-phones1
هفتاد درصد زنان گفته‌اند زمانی که از گوشی همراه‌شان دور هستند، احساس نگرانی می‌کنند، اما این رقم در مورد مردان ۶۱ درصد بوده است
به نظر می‌رسد افراد آنقدر به گوشی‌های تلفن همراه خود وابسته شده‌اند که لحظه‌ای نمی‌توانند از آن جدا شوند.

پژوهش جدیدی که اخیراً توسط شرکت وان‌پل در بریتانیا صورت گرفته است نشان می‌دهد که افراد می‌ترسند گوشی‌های تلفن همراه‌شان را از خود دور کنند.

به گزارش ایتنا به نقل از همکاران‌سیستم، شرکت وان‌پل در پژوهش خود نظر هزار بریتانیایی را در این باره جویا شده است که ۶۶ درصد از این پاسخگویان اظهار داشته‌اند که می‌ترسند گوشی تلفن همراه‌شان را از خود جدا کنند.

سال گذشته نیز پژوهش مشابهی در این کشور انجام شده بود، اما تعداد کسانی که در پژوهش امسال گفته‌اند از دوری گوشی‌هایشان احساس ترس می‌کنند، در مقایسه با سال گذشته ۱۳ درصد رشد داشته است.

پژوهشگران از این احساس با عنوان «نوموفوبیا» (به معنای احساس ترس از دوری از گوشی همراه) یاد می‌کنند و معتقدند این روند در حال حاضر رشد شتابنده‌ای به خود گرفته است.

یکی دیگر از یافته‌های جالب توجه شرکت وان‌پل این است که هفتاد درصد زنان گفته‌اند زمانی که از گوشی همراه‌شان دور هستند، احساس نگرانی می‌کنند. اما این رقم در مورد مردان ۶۱ درصد بوده است.

همین پژوهش نشان داده که مردان تمایل بیشتری به داشتن دو یا چند گوشی همراه به طور همزمان دارند.

بر اساس این یافته‌ها ۴۱ درصد از پاسخگویان این نظرسنجی گفته‌اند از دو گوشی استفاده می‌کنند.

حدود ۷۷ درصد از افراد بین ۱۸ تا ۲۴ سال نیز به پرسشگران وان‌پل گفته‌اند زمانی که از گوشی‌های همراه‌شان دور هستند دچار احساس نگرانی می‌شوند.