687607

دکتر احمد بزرگیان، در گفت و گو با واحد خبر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: معاونت توسعه و مدریت سرمایه انسانی دولت وظیفه اصلی تحقق دولت الکترونیکی را در کشور بر عهده دارد و برای رسیدن به اهداف خود ۱۰ برنامه جامع تدوین کرده است.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت رییس جمهور گفت: نخستین برنامه ما توسعه الکترونیک است که براساس آن در برنامه پنجم ، توسعه ۱۰۰ درصد ارتباطات داخلی دستگاههای دولتی و ۷۰ درصد خدمات آنها به مردم به صورت الکترونیکی خواهد بود.
بزرگیان افزود: همچنین ۱۰۰ درصد مردم از پرونده سلامت الکترونیک برخوردار می شوند که پایلوت این طرح در استان های خوزستان ، ایلام و سیستان و بلوچستان در حال اجرا است.
وی همچنین با تاکید بر اهمیت بحث دولت الکترونیک در دولت تصریح کرد: کارگروه فناوری اطلاعات و امنیت (فاوا) که دو معاون رییس جمهوری و ۱۲ وزیر دولت عضو آن هستند میزان اهمیت خدمات الکترونیک در دولت دهم را نشان می دهند.
وی در پایان خاطر نشان کرد: کارگروه فاوا ۱۸ کمیته تخصصی دارد که هر کدام از آنها بررسی تخصصی حوزه خود را بر عهده دارند و این زمینه را برای مشارکت همه دستگاههای دولتی در مسیر الکترونیکی شدن فراهم کرده است.