3979_orig

دکتر وحید یزدانیان، مدیر کل دفتر نظارت و ارزیابی برنامه‌ها و امور مجامع در گفت‌و‌گو با واحد خبر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ضمن بیان این مطلب، اظهار داشت: سال ۹۰، اسناد برنامه پنجم توسعه نهایی و بسته‌های اجرایی آن نیز تدوین و ابلاغ شده است و در همین راستا، انجام نظارت بر نحوه اجرای وظایف از برنامه‌های سال جاری محسوب می‌شود.

وی افزود: این نظارت روی فعالیت تمامی شرکت‌ها و سازمان‌های زیر مجموعه وزارت ارتباطات به صورت متمرکز، هوشمندانه و داینامیک صورت می‌گیرد.
وحید یزدانیان با اشاره به شاخص‌های مد نظر در این ارزیابی‌ها تصریح کرد: ارزیابی‌ها بر اساس شاخصهای اختصاصی و عمومی صورت می‌گیرد که شاخص‌های اختصاصی هر بخش بر اساس تعامل میان وزارت ارتباطات و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری تدوین و ابلاغ شده است.
وی خاطر نشان کرد: بر همین اساس، برای مجموعه وزارت ارتباطات و شرکت‌های تابعه ۳۷ شاخص اختصاصی تعریف شده که از مجموع این شاخص‌ها، هشت شاخص مربوط به سازمان تنظیم مقررات هفت شاخص مربوط به سازمان فناوری اطلاعات و شش شاخص مربوط به شرکت ارتباطات زیرساخت است.
وی ادامه داد: همچنین برای شرکت پست، موسسه تحقیقات، شرکت پست بانک و خدمات هوایی پیام نیز به ترتیب پنج، سه، سه و پنج شاخص اختصاصی تدوین و ابلاغ شده است.
مدیر کل دفتر نظارت و ارزیابی برنامه‌های وزارت ارتباطات تأکید کرد: شاخص‌های اختصاصی تدوین شده هر یک از شرکت‌ها و سازمان‌های زیر مجموعه با بسته‌های اجرایی آن‌ها تطبیق دارد که این شرکت ها می‌بایست آخرین وضعیت خود را به همراه مستندات مربوطه بر اساس این شاخص‌ها به ستاد وزارت ارسال کنند.
وی با بیان این مطلب که شاخص های عمومی بر اساس هشت محور اصلی تعریف و ابلاغ شده است، گفت: استقرار دولت الکترونیکی یکی از اصلی‌ترین محورهای در نظر گرفته شده در این حوزه محسوب می‌شود.
وحید یزدانیان با اشاره به روند اجرایی این نظارت نیز تصریح کرد: مستندات ارسال شده از سوی شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه طی جلسات مشترک بررسی می شود و سپس در جلسات مشترک با معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری نهایی و نتایج از سوی ریاست جمهوری اعلام خواهد شد.