3238_orig

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات، مهندس حکیم جوادی، در مراسم افتتاح دفتر صدور گواهی دیجیتال (RA)، ضمن بیان این مطلب، اظهار داشت: این موضوع در آخرین جلسه کمیسیون تخصصی کار گروه فاوا مطرح و مورد استقبال اعضای کمیسیون قرار گرفته است.

وی افزود: بر اساس شاخص های بین المللی، نقش فناوری اطلاعات در تولید ناخالص ملی، یک نفش منحصر به فرد و مهم است.
وی خاطر نشان کرد: بر همین اساس در دولت دهم به عنوان نخستین دولت الکترونیکی و همچنین در برنامه پنجم توسعه کشور، فناوری اطلاعات به عنوان یک حوزه توانمند ساز دولت در نظر گرفته شده است.
معاون وزیر ارتباطات نقش دفاتر صدور گواهی دیجیتال را کلیدی ارزیابی کرد و گفت: با راه اندازی دفتر صدور گواهی دیجیتال در وزارت ارتباطات، ارایه این سرویس در کل مجموعه وزارت آغاز خواهد شد.
وی تأکید کرد: در فاز بعدی و با انتخاب یک مشاور خوب، یک CA میانی در وزارت ارتباطات ایجاد خواهد شد تا نقش بیشتری در این حوزه داشته باشد.
بر اساس این گزارش مهندس مفتح، معاون تجارت الکترونیکی وزیر بازرگانی نیز در این مراسم ورود به حوزه تجارت الکترونیکی را امری اجتناب ناپذیر دانست و تصریح کرد: براساس تحلیل های جهانی، کشورهایی که خود را به تجارت الکترونیکی مجهز نکنند، طی دو دهه آینده از سطح تجارت جهانی خارج خواهند شد.
وی خاطر نشان کرد: مبنای توسعه دولت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی ایجاد و توسعه شهروند الکترونیکی است چرا که می بایست در ابتدا فرد الکترونیکی تعریف شود تا مقدمات کاربری تجارت الکترونیکی فراهم شود.