1428844950

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اداره کل ارتباطات استان اصفهان در مراسمی با حضور دکتر عمیدیان، معاون حقوقی و امور مجلس وزیر ارتباطات، معاون استاندار اصفهان و مدیران ارشد استانی برگزار شد.

در این مراسم حکم مسوولیت مهندس شفیعی به عنوان مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات، توسط دکتر عمیدیان به نمایندگی از وزیر ارتباطات به وی اعطاء شد.
این گزارش حاکی است، همچنین اداره کل ارتباطات استان ایلام نیز در هفته گذشته و در مراسمی با حضور مهندس شریف زاده، معاون توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی وزیر ارتباطات، معاون استاندار ایلام و مدیران ارشد استانی برگزار شد.
در این مراسم حکم مسوولیت مهندس حسن بیگی به عنوان مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات، توسط مهندس شریف زاده به نمایندگی از وزیر ارتباطات به وی اعطاء شد.