7778_247

دکتر رضا تقی پور» وزیر ارتباطات وفنآوری اطلاعات طی حکمی «حسین نعمتی» با حفظ سمت سازمانی بعنوان سرپرست مرکز پست دولتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ‌منصوب‌کرد.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات وفنآوری اطلاعات، در متن حکم دکتر تقی پور آمده است:
جناب‌آقای‌حسین نعمتی
نظر به شایستگی وتجارب ارزشمندتان در امور مدیریتی جنابعالی را با حفظ سمت سامزمانی بعنوان سرپرست مرکز پست دولتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب می نمایم.
امید است در جهت تحقق اصول چهارگانه دولت شامل عدالت گستری، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا، پیشرفت و تعالی مادی و معنوی کشور و همچنین نصب العین قراردادن تقوای الهی برابر چارچوب شرح وظایف محوله جدیت و تلاش وافری را ایفا نمایید.
توفیق شما را در تقویت عزت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تحت زعامت مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (حفظه الله) از درگاه خداوند متعال مسالت می نمایم.
رضا تقی پور