2355_orig

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات، دکتر رضا تقی پور در حاشیه مراسم افتتاح پروژه جایگاه سوخت رسانی هواپیماهای سنگین در فرودگاه منطقه اقتصادی پیام، ضمن بیان این مطلب، اظهار داشت: با توجه به زیرساخت های موجود، یکی از محوری ترین فعالیت های این پارک، الکترونیکی بودن آن خواهد بود.

وی افزود: برنامه توسعه ای این پارک آماده شده و بر اساس آن و به منظور اجرایی کردن این پروژه، مجوزهای لازم از نهادهای ذی ربط اخذ خواهد شد.
وی با بیان این مطلب که مجموعه پیام با یک دیدگاه استراتژیک و به منظور توسعه فعالیت های وزارت ارتباطات ایجاد شده است، تصریح کرد: در حال حاضر و با توجه به قابلیت های این منطقه فرصت های بسیاری برای توسعه ICT در این مجموعه فراهم است که می بایست شناسایی و از آن ها بهره برداری شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: در همین راستا، مقرر شده است تا تمامی شرکت ها و سازمان های تابعه وزارت ارتباطات در یک همکاری نزدیک با مجموعه پیام، نسبت به احصاء این فرصت ها اقدام کنند.
وی تأکید کرد: امیدواریم با اقدام های در دست اجرا، زمینه گسترش صادرات هر چه بیشتر محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات و جذب سرمایه گذاری های خارجی در این حوزه فراهم شود.
دکتر رضا تقی پور با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این منطقه گفت: با تلاش های انجام شده، پروژه های خوبی با محدودیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در این مجموعه اجرایی شده که همکاری با شرکت های خارجی در این حوزه تخصصی از جمله آن ها محسوب می شود.
وی خاطر نشان کرد: در خصوص راه اندازی هاب پستی و ترانزیت کالا نیز پیشرفت های خوبی صورت گرفته که با توجه به شرایط ویژه این منطقه و همچنین تلاش های شرکت پست، امیدواریم بتوانیم صادرات خدمات پستی را در این منطقه عملیاتی کنیم.