229_orig

مهندس هراتیان نژادی،عضو هیات موسس تعاونی افتا در گفت وگو با واحد خبر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ضمن بیان این مطلب، اظهار داشت: قرار بود در نخستین جلسه مجمع، موضوع هایی نظیر تعیین هیات مدیره ، تأیید و تصویب اساسنامه و تعیین روزنامه رسمی بررسی شود، اما از آنجایی که اکثر اعضای تعاونی ساکن سایر استان ها هستند جلسه نخست به حد نصاب نرسید و موضوعات اشاره شده در جلسه آتی این مجمع مطرح خواهد شد.

وی افزود: تاکنون بیش از یک هزار و ۱۰۰ نفر،افزون بر ۱۵ هزار ۷۰۰ سهم این تعاونی را خریداری کرده اند که بر همین اساس، این تعاونی در ردیف تعاونی های بزرگ کشور قرار گرفته است.
محمود هراتیان نژادی با اشاره به اهداف تشکیل این تعاونی تصریح کرد: این تعاونی با هدف ترویج و تحکیم مشارکت، همکاری و تعاونی و حمایت از زمینه های پژوهشی، خدمات مهندسی و آموزشی، تولیدی، اقتصادی ، خدماتی و بازرگانی، با پشتیبانی وزارت ارتباطات تشکیل شده است.
وی ادامه داد: بر همین اساس تمامی فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات اعم از کارمندان شاغل و بازنشسته فعال در حوزه ICT در بخش دولتی و غیر دولتی، دانشجویان و یا فارغ التحصیلان رشته های مرتبط و متخصصان صنعت فاوا می توانند از جمله سهامداران این تعاونی باشند.
عضو هیات موسس تعاونی افتا در خصوص چگونگی فعالیت این تعاونی در آینده نیز گفت: این تعاونی به صورت یک “شرکت مادر تخصصی” فعالیت خواهد کرد که امکان تأسیس شرکت های متعدد به منظور انجام فعالیت های گسترده در بخش های مختلف حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را خواهد داشت.
وی تأکید کرد: به دنبال درخواستهای مردمی و به منظور فراهم آوردن شرایط مشارکت تعداد بیشتری از فعالان این حوزه در تشکیل و راه اندازی این تعاونی، مهلت ثبت نام برای عضویت در شرکت تعاونی فرااستانی افتا تا ۱۱ دی ماه تمدید شده است.