بلاک شدن لینک Telegram در Instagram و WhatsApp

به گفته مالک Facebook اجازه ی لینک کردن حساب کاربری در شبکه های اجتماعی دیگر ( مانند Telegram ) از کاربران Instagram و WhatsApp سلب شده است.

این عکس که توسط Telegram مونتاژ شده نشان می دهد که لینک های Telegram در WhatsApp و Instagram بلاک شده است. بنا بر این شما در Instagram و WhatsApp نمیتوانید لینک هایی مثل Telegram.me و Telegram.org را استفاده کنید. در Instagram اجازه ی ذخیره تنظیمات پس از قرار گرفتن لینک داده نمی شود و کاربران با پیغام “Links asking someone to add you on another service aren’t supported on Instagram” مواجه می شوند و در WhatsApp هم لینک به صورت متن ساده و بدون پیوند نمایش داده میشود )

Facebook که مدتی است که با کوچ کاربرانش به شبکه های اجتماعی مواجه شده و سابقا ادعا میکرد که از چیزی نمی ترسد به نظر میرسد این بار نگران پتانسیل رقیبش Telegram و snapchat شده است.

Telegram و Snapchat زمانی خود را در بلک لیست Facebook و Instagram یافتند که چند هفته پیش Telegram گزارشی مبنی بر سانسور جزیی در بین کاربران Facebook و مسنجر whatsapp منتشر کرده بود.