2026_orig

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مهندس علی اصغر انصاری در همایش گذر از آدرس های عددی نسخه ۴ به ۶ که به مناسبت ۱۸ خرداد که روز گذار به سمت آدرس های عددی ورژن ۶ اینترنت (IPv6) نامگذاری شده، اظهار داشت: توزیع IP های نسخه ۴ اینترنت سال گذشته به اتمام رسید و تمام کشورهای فعال در توسعه شبکه را با محدودیتهای Ipهای اینترنتی روبرو کرد.

وی با اشاره به محدودیت های IPV4 گفت: با توجه به فضای آدرس دهی پایین نسخه چهارم آدرس های اینترنتی و همچنین امنیت پایین، ‌کیفیت سرویس دهی پایین ، عدم مسیر یابی بهینه ، تحرک پذیری کند و پیکربندی سخت به سوی۶ IPV حرکت خواهیم کرد.
معاون توسعه و مدیریت شبکه سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به اقدامات همسوی ایران در راستای انجام این مهم به تشریح ضرورتهای این گذر پرداخت و اظهار داشت: براین اساس و به جهت این محدودیت، منابع اینترنتی در حال تدوین استراتژی و مکانیزم های گذر از این نسخه هستند که ایران نیز در این زمینه فعالیت خود را آغاز کرده است.
انصاری با تاکید بر ضرورت گذر به سوی آدرس های عددی نسخه ۶ در کشور گفت: از آنجایی که طبق برنامه برنامه پنجم توسعه نیز در کشور ما گسترش شبکه ملی اطلاعات و خدمات الکترونیک مدنظر قرار گرفته؛ نیاز کشور به آدرس های عددی اینترنت روز به روز افزایش می یابد.
وی گسترش خدمات الکترونیکی ، اهمیت امنیت فضای تبادل اطلاعات و کیفیت خدمات و شبکه های جدید، را عواملی ضروری برای استفاده از این نسخه جدید خواند و گفت: کره جنوبی که پیشتاز فناوری اطلاعات در دنیا است ۱۰۰ میلیون IP آدرس نسخه ۴ دارد و تاکنون نیز موفق به در اختیارگیری ۱۰ میلیون IP آدرس نسخه ۶ شده است .
معاون توسعه و مدیریت شبکه سازمان فناوری اطلاعات از تشکیل گروه ضربت با مدل کشورهای پیشرفته دنیا به منظور تعیین راهبردهای لازم برای گذار به سوی IPV6 خبر داد و گفت: برای هماهنگی با اپراتورهای مرتبط به منظور روبرو شدن با مخاطرات همزیستی IP نسخه ۴ و ۶ و مطابقت آدرسهای اینترنتی با شرایط فعلی سازمان فناوری اطلاعات به همراه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و زیرمجموعه های مرتبط ساختار راهبری و اجرایی گذر به IPv6 را اجرایی کرد.
وی از انتخاب خود به عنوان دبیر این شورا خبر داد و گفت: این شورا با عضویت مدیران میانی مجموعه های مخابرات و اپراتورهای موبایل و فعالان بخش فناوری اطلاعات و دانشگاهها در گروه ضربت مراحل گذر از آدرسهای اینترنتی قدیمی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.
تدوین راهبردهای گذر به IPv6 و تصویب آن، تهیه نقشه راه، تهیه ماتریس مسئولیت های حوزه های درگیر و تهیه پیش نویس لوایح مورد نیاز و تصویب آن در کمیسیون تنظیم قررات از جمله اقدامات اساسی گروه ضربت خواهد بود.
اانصای با بیان اینکه نقشه راه آدرسهای عددی اینترنتی نسخه ۶ ظرف دو سال آینده به بهره برداری می رسد ادامه داد: نقشه راه شامل بررسی مکانیزم های گذر مطابق با استانداردهای روز دنیا، بررسی سازگاری مکانیزم های گذر با شبکه موجود و پیاده سازی مکانیزم های سازگار در شبکه موجود است.