fe6b205cc2dfde960e7ee10005fb08bc

دکتر براری، رئیس موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت وگو با واحد خبر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ضمن بیان این مطلب، اظهار داشت: در همین راستا در تلاش هستیم تا با همکاری شرکت ها و سازمان های زیر مجموعه وزارت ارتباطات، زمینه استفاده حداکثری از ظرفیت های بومی برای بر طرف کردن نیازهای کشور فراهم شود.

وی افزود: از سوی دیگر و بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته، تعامل مناسبی با بخش دولتی و خصوصی برقرار شده تا نیاز بازار در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را احصاء کنیم.
وی خاطر نشان کرد: از سوی دیگر، از دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان خواسته ایم تا فناوری های نوین محقق شده در این حوزه را به ما ارایه کنند تا اقدام های لازم اجرایی شود.
رئیس موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: پس از جمع آوری فناوری های محقق شده، با توجه به اشراف وزارت ارتباطات به نیازهای موجود، اقدام لازم برای تجاری سازی فناوری ها متناسب با نیازهای موجود صورت می گیرد.
وی ادامه داد: با توجه به برنامه ریزی ها و سیاست های تعریف شده در این بخش، وزارت ارتباطات از پروژه هایی که بتواند در حوزه ارایه سرویس وارد شوند،حمایت خواهد کرد.
دکتر براری استعدادها، متخصصان و صاحبان ایده را از سرمایه های اصلی جامعه دانست و گفت: موسسه تمام تلاش خود را در جهت برقراری ارتباط میان صاحبان ایده با متقاضیان سرویس اجرایی خواهد کرد.
وی تأکید کرد: یکی از دغدغه های موسسه، توسعه ICT و سرویس های الکترونیکی و ارتباطاتی در این حوزه متناسب با توسعه زیرساخت های مختلف ایجاد شده است.
وی افزود: امیدواریم با اقدام های در دست اجرا بتوانیم شکاف موجود در این بخش را بر طرف و همزمان با توسعه زیرساخت ها، توسعه سرویس ها به کمک دانشگاه ها، پارک های علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان محقق شود.