دامنه ارزان

این صفحه به صورت ماهانه به روز شده و جدیدترین تخفیف دامنه ها در آن به نمایش درخواهد آمد.

شرایط خاص ثبت این دامنه ها

این دامنه ها همگی از طریق کدباکس برای شما به ثبت خواهند رسید، مالکیت آنها از آن سفارش دهنده در سایت کدباکس خواهد بود اما هیچ گونه دسترسی به کنترل پانل دامنه در اختیار مالک دامنه نیست.

به دلیل حفظ امنیت کاربران کلیه دامنه ها با فعال بودن whois privacy ارائه می شوند و امکان لغو این قابلیت وجود ندارد.

امکان انتقال و تمدید دامنه در هر زمان بدون هیچ گونه مشکلی وجود دارد.

در صورتی که به دنبال ثبت دامنه با دسترسی به کنترل پانل یا فعال بودن whois هستید نیز ما در کدباکس این خدمات را به شما ارائه می کنیم. اما ممکن است از نظر قیمت امکان اعمال تخفیف های زیر فراهم نباشد.

قیمت ها به تومان و مربوط به سال نخست ثبت می باشد:

com

35,000 تومان
سفارش

xyz

8,000 تومان
سفارش

tech

8,000 تومان
سفارش

website

8,000 تومان
سفارش

agency

12,000 تومان
سفارش

life

12,000 تومان
سفارش

reise

12,000 تومان
سفارش

services

12,000 تومان
سفارش

site

12,000 تومان
سفارش

today

12,000 تومان
سفارش

click

15,000 تومان
سفارش

link

15,000 تومان
سفارش

win

15,000 تومان
سفارش

men

15,000 تومان
سفارش

bid

15,000 تومان
سفارش

online

20,000 تومان
سفارش

business

20,000 تومان
سفارش

city

20,000 تومان
سفارش

email

20,000 تومان
سفارش

fail

20,000 تومان
سفارش

network

20,000 تومان
سفارش

run

20,000 تومان
سفارش

بعد از بررسی و اطمینان از آزاد بودن دامنه ها، لیست آنها را با ذکر ns های مد نظر برای انها به دپارتمان ثبت دامنه کدباکس در تیکت ارسال نمائید تا فاکتور مربوط برای شما صادر و دامنه ها ثبت شوند. معمولا در همان روز سفارش دامنه ها ثبت و در دسترس قرار خواهند گرفت.

دامنه ارزان