ICT_800x390

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دکتر رضا تقی پور در نشست راهبردی مدیران ارشد وزارت و شرکت های تابعه، ضمن بیان این مطلب، اظهار داشت: چابک سازی دولت عدالت محور با توسعه خدمات الکترونیکی مطمئن هدف اصلی تعریف شده برای توسعه ICT در کشور است.

وی افزود: در همین راستا و برای تحقق این هدف، راهبردهای اصلی، راهبردهای پشتیبان و سیاست ها در اصول توسعه مشخص شده است.
وی خاطر نشان کرد: توسعه ساختارهای مدیریت فناوری اطلاعات در کشور نیز یکی دیگر از راهبرهای اصلی تعریف شده در این حوزه است.
دکتر رضا تقی پور تأکید کرد: توسعه صنعت فاوا با رویکرد کسب سهم مناسب در بازارهای منطقه و جهان و همچنین گسترش فرهنگ و آموزش های حرفه ای IT، نیز از جمله راهبردهای پشتیبان تعریف شده برای این منظور است.
وی حوزه ICT را پیشران توسعه همه جانبه کشور دانست و تصریح کرد: فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواندیکی از محورهای اصلی جهاد اقتصادی باشد و در این زمینه، زیر مجموعه های وزارت ارتباطات می بایست آمادگی لازم به منظور پاسخگویی به نیازها را داشته باشند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به نام گذاری دولت دهم به عنوان نخستین دولت الکترونیکی، ادامه داد: این موضوع به عنوان یک هدف در جهت توسعه ICT مد نظر تمامی دست اندرکاران این حوزه در دولت و بخش خصوصی قرار دارد.
وی با اشاره به آمارهای جهان در خصوص تأثیر ICT در بخش های مختلف مدیریتی، گفت: بر اساس آمارهای موجود ICT می تواند حدود ۸۵ درصد در کاهش زمان عملیات و ۵۱ درصد در افزایش ظرفیت کنترل و نظارت مدیران تأثیر گذار باشد.
دکتر رضا تقی پور با اشاره به نقش در نظر گرفته شده برای این حوزه در تحقق اهداف چشم انداز ۱۴۰۴، اظهار داشت: با توجه به منابع و امکانات کشور در این حوزه نظیر بهره گیری از نیروی انسانی غنی، یکی از فرصت های طلایی به منظور توسعه اقتصادی از طریق ICT فراهم شده است.
وی با بیان این مطلب که امروز در کشور عزم و اراده به بهره گیری از ICT در هم ارکان وجود دارد، تأکید کرد: ورود به برنامه پنجم و همچنین نام گذاری سال جاری به نام سال جهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری یک فرصت محسوب می شود تا با استفاده از آن، نقش و سهم ICT را در اقتصاد کشور ارتقاء دهیم.