October 1, 2000

October 1, 2000

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مهندس سعید مهدیون در نخستین گردهمایی ثبت کنندگان محلی اینترنت در کشور، ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: در صورت ثبت و ساماندهی این آدرس‌ها، فضایی مناسب برای انجام بهتر کسب و کارها در این حوزه و همچنین افزایش کیفیت و کارایی برای مصرف کنندگان فراهم خواهد شد.

وی با بیان این مطلب که با عملیاتی شدن این ساماندهی معایب موجود نیز بر طرف خواهد شد، افزود: با ساماندهی در این حوزه، امکان برخی سوء استفاده ها و بروز تخلف های احتمالی نیز از بین خواهد رفت.
وی خاطر نشان کرد: یکی از مهمترین مسایلی که در بخش شبکه ملی IP مطرح می شود موضوع توزیع و بازمهندسی آدرس‌های عددی اینترنتی است که می بایست اجرایی شود.
سعید مهدیون تصریح کرد: برای انجام این کار، مطالعه تطبیقی روی کشورهای مختلف صورت گرفت و رفتارهای آن ها در این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: در همین راستا و بر اساس مدلی که برای کشورمان در نظر گرفته شده است مقرر شد تا در نخستین اقدام ثبت آدرس هایIP در دستور کار قرار گیرد.
وی تأکید کرد: به همین منظور کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سال گذشته مصوبه ۱۰۶ خود را به عنوان نخستین سند قانونی موجود در این حوزه ابلاغ کرد.
مدیر عامل سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به اقدام های بعدی در این بخش گفت: بر اساس نتایج بدست آمده از ثبت آدرس ها،فرصت مناسب برای استفاده بهینه از آدرس های عددی نسخه ۴ در مدت زمان باقی مانده، فراهم خواهد شد.
وی ادامه داد: همچنین زمینه لازم برای احصاء حقوق مصرف کنندگان و ارایه کنندگان خدمات در این حوزه نیز ایجاد می شود.
این گزارش حاکی است، در این گردهمایی، مهندس انصاری، معاون مدیریت و توسعه شبکه سازمان فناوری اطلاعات نیز با اشاره به شبکه ملی اطلاعات و برنامه های تدوین شده برای ایجاد این شبکه اظهار داشت: یکی از زیرساخت‌هایی که می بایست در این حوزه فراهم شود ساماندهی آدرس های عددی و گذر به آدرس های عددی نسل ۶ است.
وی افزود: در همین راستا، وضع موجود شناسایی و برنامه ریزی لازم به منظور گذر به وضع مطلوب نیز صورت گرفته که اقدام های لازم در حال عملیاتی شدن می باشد.