1748026

مهندس حسن رضوانی، جانشین رئیس کارگروه کیفیت خدمات شبکه ای در گفت وگو با واحد خبر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ضمن بیان این مطلب، اظهار داشت: اپراتورهای اول شامل شرکت های مخابرات استانی و شرکت ارتباطات سیار، دوم، سوم، کیش و اصفهان از جمله اپراتورهایی هستند که در حوزه اپراتورهای سیار و ثابت در این جشنواره شرکت کرده اند.

وی افزود: همچنین ۱۹ اپراتور نیز از حوزه ارایه کنندگان اینترنت پرسرعت (PAP) و ارایه دهندگان خدمات ماهواره ای (SAP) در دومین جشنوراه ملی فاوا حضور پیدا کرده اند.
وی در خصوص اهداف تعریف شده در این کارگروه گفت: این جشنواره به منظور ایجاد انگیزه و تقویت فضای رقابت میان اپراتورهای شبکه مخابراتی در جهت ارتقاء کیفیت ارائه خدمات ارتباطی به مشترکان برگزار می شود.
حسن رضوانی تصریح کرد: مجموعه ای از متخصصان سازمان تنظیم مقررات مأموریت انجام ارزیابی های انجام شده در این بخش را بر عهده دارند که با بررسی اسناد و مدارک ارایه شده از سوی اپراتورها و همچنین بازدیدهای فیزیکی، نسبت به امتیاز دهی به اپراتورها اقدام می کنند.
وی در خصوص معیارهای ارزیابی عملکرد اپراتورها در این دوره از جشنواره گفت: این ارزیابی ها حول چهار محور ” قانون مداری و توسعه فرهنگ و ادبیات رگولاتوری”، ” رضایتمندی مشترکان”، ” کیفیت شبکه” و ” انجام تعهدات توسعه و اجرا” صورت می گیرد.
جانشین رئیس کارگروه کیفیت خدمات شبکه ای در خصوص معیار های و نحوه ارزیابی های انجام شده نیز افزود: مدل ارزیابی اپراتورهای برتر برای محورهای چهارگانه تعیین شده به این صورت است که قبل از ارزیابی توسط رگولاتوری، خودارزیابی توسط دارندگان پروانه انجام می شود.
وی ادامه داد: بر همین اساس، دارنده پروانه بر اساس محورهای جشنواره ملی فاوا، یک گزارش تهیه و طی آن نشان می دهد که به هر کدام از شاخص ها چگونه پرداخته و سپس، گروه ارزیابی متشکل از ارزیابان سازمان تنظیم مقررات، اظهار نامه های ارسالی از سوی اپراتورها را بررسی و نسبت به امتیازدهی اقدام می کنند.
حسن رضوانی با اشاره به پارامترهای ارزیابی اپراتورهای مخابراتی سیار نیز گفت: به منظور سنجش کیفیت سرویس و عملکرد شبکه های تلفنی ثابت و سیار در خدمات تکمیلی و ارزش افزوده پارمترهایی مشخص شده است.
وی عدالت، صداقت، شفافیت و همگون بودن را از ویژگی های فرایند ارزیابی اپراتورها دانست و تأکید کرد: این ارزیابی کاملاً حرفه ای و بر اساس تفکر، اصول ، قواعد و ادبیات رگولاتوری بوده و ارزیابان دانش و تخصص لازم و کافی را در این خصوص دارا می باشند.