Google_MSN_Yahoo-Fish-Cartoon

بینگ و یاهو در مجموع ۳۰ درصد از جستجوهای اینترنتی در آمریکا را پشتیبانی کردند.
ماه مارس برای بینگ و یاهو ماه بسیار خوبی بود و ۳۰ درصد از جستجوهای اینترنتی در آمریکا توسط این مرورگرها انجام پذیرفت.

این گزارش همزمان در سایت Experian Hitwise ، سایت اطلاع‌رسانی بینگ مایکروسافت و البته یاهو منتشر شد.

استفاده‌ی بینگ مایکروسافت در بازه‌ی زمانی فوریه و مارس از ۱۳.۴۹ به ۱۴.۳۲ درصد رسید. این رقم برای یاهو از ۱۴.۹۹ به ۱۵.۶۹ درصد افزایش یافت. این افزایشِ استفاده از این دو مرورگر در حالی اتفاق افتاد که مرورگر قدرتمند گوگل دچار افت شد و درصد استفاده از آن از ۶۶.۶۹ درصد ماه فوریه به ۶۴.۴۲ درصد در ماه مارس رسید.

مرورگر مانتین ویو از لحاظ میزان موفقیت در رده‌ی بعد از بینگ و یاهو قرار گرفته است.

بنا بر گزارش خبرگزاری فرانسه از لحاظ درصد تعداد دفعات رویت سایت در اینترنت، یاهو با ۸۱.۱۴ صدرنشین است، بینگ با ۸۰.۳۲ و گوگل با ۶۵.۹۱ درصد در مقام‌های دوم و سوم قرار دارند.