diplomacy_11321

مهندس علی حکیم جوادی، معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در گفت و گو با واحد خبر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: همچنین در راستای مصوبات استانی تجهیز و هوشمند سازی تعداد زیادی از مدارس در استان های اصفهان، تهران، سمنان و فارس اجرایی شده است.

وی افزود: از سوی دیگر اتصال بیش از ۹ هزار و ۵۶۰ نقطه آموزشی در استان های اصفهان، تهران، سمنان و فارس به شبکه ملی اطلاعات از دیگر دستاوردهای به دست آمده در این حوزه محسوب می شود.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این مطلب که سازمان فناوری اطلاعات یکی از حامیان توسعه خدمات الکترونیکی در استان ها محسوب می شود گفت: در همین راستا، با تمام استانداری های کشور به منظور توسعه فناوری اطلاعات و خدمات الکترونیکی، تفاهم نامه به امضاء رسیده است.
وی ادامه داد: ارائه الگوی تدوین سند راهبردی توسعه فناوری اطلاعات بر اساس برنامه پنجم توسعه کشور و برگزاری دو جلسه آموزشی تدوین سند از طریق ویدئو کنفرانس برای کلیه استان های کشور از دیگر اقدام های سازمان فناوری اطلاعات در جهت توسعه خدمات الکترونیکی در استان ها محسوب می شود.
علی حکیم جوادی با بیان این مطلب که بر اساس مصوبات استانی هیات دولت استان کرمان به عنوان استان نمونه در زمینه دولت الکترونیکی انتخاب و فعالیت های اجرایی آن نیز انجام شده است تصریح کرد: به منظور توسعه خدمات الکترونیکی در استان های کشور بودجه ای بالغ بر ۱۳۴ میلیارد ریال از سوی سازمان فناوری اطلاعات ایران، ابلاغ شده است.
وی ایجاد دیتا سنترهای استانی را یکی دیگر از اقدام های سازمان فناوری اطلاعات در راستای توسعه فناوری اطلاعات و دولت الکترونیکی در استان ها دانست و تاکید کرد: بر همین اساس و تا کنون ۱۱ استان اجرایی شده و به زودی فعالیت خود را آغاز می کند که با توجه به تلاش های صورت گرفته، مصوبات استانی در این حوزه نیز عملیاتی شده است.
وی ادامه داد: با برنامه ریزی های صورت گرفته، راه اندازی مراکز دیتا سنتر در ۲۱ استان باقی مانده نیز طی سال جاری و سال ۹۲ عملیاتی خواهد شد.