8810_orig

مهندس محمد حسن کرباسیان، رئیس کارگروه پست جشنواره فاوا در گفت و گو با واحد خبر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: ذینفعان پستی اعم از فعالین (ادارات کل پست استانها و مناطق پستی و دفاتر ارتباطی)، تامین کنندگان (شرکتهای فن آوری اطلاعات، پیمانکاران ساختمان و فروشندگان کالا و ملزومات مصرفی) و فعالان تمبر در نخستین جشنواره برترین های فاوا شرکت کردند.

وی افزود: در همین راستا، کمیته داوران پستی برای ارزیابی پرسشنامه تخصصی به ریاست معاونان شرکت پست تشکیل شد.
وی خاطر نشان کرد: در پایان مهلت ثبت نام شرکت در جشنواره در کار گروه های مختلف پستی ۶۴ نفر اقدام به تکمیل فرمهای ارزیابی عمومی در کار گروه بخش پست کردند که از این تعداد ۲۹ نفر نسبت به تکمیل فرمهای ارزیابی عمومی و تخصصی بخش پست اقدام کردند.
رئیس کارگروه پست جشنواره فاوا ادامه داد: ماحصل ارزیابی ۱۵۰ ساعته هیات دواران در کار گروههای مختلف بخش پست، فهرست افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط حضور در جشنواره مذکور به ترتیب اولویت به دبیرخانه مرکزی جشنواره ملی فاوا ارسال شد.
محمد حسن کرباسیان با بیان این مطلب که شاخص های تعریف شده در این بخش با در نظر گرفتن سیاست ها و اهداف تعریف شده در حوزه پست بوده است، تصریح کرد: ترافیک مرسولات، کیفیت، نوآوری و خلاقیت و میزان بهره وری از جمله شاخص های کلی تعریف شده در حوزه فنی و عملیاتی است.
وی تأکید کرد: از دیگر محورهای تعریف شده در این بخش به بکارگیری فناوری در تولید محصول یا کالا، تنوع تمبر و تعداد تمبرهای داخلی و خارجی موجود اشاره کرد.