2486_orig

دکتر مهدی اخوان، رئیس کارگروه آموزش، پژوهش جشنواره فاوا در گفت وگو با واحد خبر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ضمن بیان این مطلب، اظهار داشت: برگزیدگان در این بخش، در سه حوزه آموزش، پژوهش و انتشارات از میان فرهیختگان و صاحبنظران ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور انتخاب شده اند.

وی افزود: این انتخاب ها بر اساس دستورالعمل ابلاغی از سوی دبیرخانه مرکزی جشنواره ملی فاوا و در دو بخش صنعت و دانشگاه صورت گرفته است.
وی در خصوص روند اجرایی انتخاب و داوری های صورت گرفته، در این کار گروه، تصریح کرد: دبیرخانه مرکزی این کار گروه در موسسه تحقیقات فاوا تشکیل شد و در مرحله نخست ۴۳ کاندید از طریق نظرخواهی و اعلام نظر از صاحب نظران برجسته حوزه فاوا انتخاب شدند.
دکتر مهدی اخوان خاطر نشان کرد: سپس داوری ها بر اساس شاخص هایی نظیر داشتن فعالیت های بر جسته در بخش آموزش و پژوهش و همچنین داشتن دستاوردهای کاربردی در بخش ICT و انتشارات مناسب در این حوزه، انجام شد.
وی ادامه داد: توسعه ICT در کشور در بخش های امنیت، زیرساخت های فناوری ارتباطات، مخابرات ماهواره ای، فناوری اطلاعات و مطالعات راهبردی و اقتصادی این حوزه، از جمله اهداف مد نظر برای تعریف شاخص های ارزیابی محسوب می شود.
رئیس کار گروه آموزش، پژوهش جشنواره ملی فاوا در خصوص ترکیب هیات داوران نیز گفت: هسته اصلی هیات داوران با حضور سه نفر از پژوهشگران با سابقه موسسه تحقیقات فاوا تشکیل و برای هر حوزه تخصصی، یک گروه داوری متفاوت تعیین و دعوت به همکاری شدند.
وی تأکید کرد: با بررسی های صورت گرفته که به صورت فشرده در طول دو ماه گذشته انجام شد، شش نفر از مجموع۴۳ کاندید اولیه به دبیرخانه مرکزی جشنواره فاوا به منظور انتخاب نهایی برگزیدگان معرفی شدند.
دکتر مهدی اخوان با بیان این مطلب که شرایط انتخاب برترین ها از میان کاندیداها بسیار دشوار بود چرا که هر یک از کاندیداها می توانست به عنوان فرد برگزیده معرفی شود، اظهار داشت: افراد معرفی شده به دبیرخانه مرکزی، را می بایست صرفا نماینده این کاندیدها تلقی کرد.