cdf99dde22694ff49bbc4b016cb978c2

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دکتر رضا تقی پور در جلسه کمیسیون تخصصی کارگروه فاوا ضمن بیان این مطلب، اظهار داشت: در همین راستا می بایست مشخص شود برای تحقق اهداف پیش بینی شده چه پروژه هایی باید اجرایی شود.

وی افزود: از سوی دیگر می بایست به منظور پیشبرد متوازن اهداف پیش بینی شده در برنامه پنجم توسعه در تمامی محورهای اصلی، هماهنگی لازم میان کمیته های مختلف مدنظر قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه، کمیته تجارت و اقتصاد الکترونیکی می بایست برنامه های خود را برای تحقق شاخص های برنامه پنجم مبنی بر اجرایی شدن ۳۰ درصد از تجارت خارجی و ۲۰ درصد از تجارت داخلی به صورت الکترونیکی و همچنین عملیاتی شدن ۸۰ درصد پرداخت ها به صورت الکترونیکی تا پایان برنامه را مشخص کند.
این گزارش حاکی است، در این جلسه تعدادی از کمیته ها گزارشی از فعالیت های صورت گرفته از آغاز فعالیت خود تا کنون را به کمیسیون ارائه کردند.
کمیته سلامت و رفاه الکترونیکی یکی از کمیته هایی بود که گزارشی از فهالیت های اجرا شده و برنامه های سال جاری خود را ارائه کرد.
بر اساس گزارش ارائه شده از سوی دکتر مصداقی نیا، رئیس کمیته سلامت و رفاه الکترونیکی، تصویب شرح خدمات سامانه اطلاعات جامع دارویی کشور، تصویب حمایت از طراحی، تدوین و ایجاد پرونده الکترونیکی سلامت همراه با اجرای برنامه پزشک خانواده برای آحاد مردم ایران و همچنین تصویب پروژه بازنگری و تکمیل سند جامع سلامت و رفاه الکترونیکی ازجمله مهمترین فعالیت های این کمیته در طول این مدت محسوب می شود.
بر اساس این گزارش، دکتر قاضی زاده، دبیر کمیته تجارت و اقتصاد الکترونیکی نیز در این جلسه با ارائه گزارشی، تصویب پایگاه ملی داده بخش بازرگانی، پروژه پنجره واحد تجاری، برگزاری همایش تجارت و اقتصاد الکترونیکی و بررسی سیستم مکانیزه اصناف کشور را به عنوان بخشی از اقدامات صورت گرفته از سوی این کمیته از آغاز فعالیتش تا کنون اشاره کرد.
همچنین در این جلسه، دکتر بزرگیان، رئیس کمیته دولت الکترونیکی نیز با ارائه گزارشی از فعالیت های این کمیته، ارائه گزارشی از بانک اطلاعات خدمات الکترونیکی شده از سوی دستگاه های اجرایی و همچنین ارائه گزارشی در خصوص پیشرفت کار الکترونیکی شدن ۲۳ خدمت اولویت دار دستگاه های اجرایی را به عنوان بخشی از اقدامات این کمیته عنوان کرد.