download

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سومین جلسه کارگروه مبارزه با رشوه و ارتشاء با حضور کلیه اعضاء، ‌بازرسان ویژه و به ریاست معاونت توسعه مدیریت،‌هماهنگی و امور پشتیبانی وزارت ارتباطات برگزار شد.

مهندس شریف زاده در این نشست با تاکید بر مباحث فرهنگ سازی سازمانی در میان کارکنان و نقش آموزش در جلوگیری از فساد اداری تصریح کرد: می بایست اقدام پیشگیرانه و همه جانبه در این زمینه صورت گیرد.
وی با اشاره به فرامین مقام معظم رهبری در خصوص تولید ملی،‌حمایت از کار و سرمایه انسانی اظهار داشت: می بایست برنامه ریزی لازم در جهت توانمند سازی کارکنان و نظارت همه جانبه در این محور و در راستای اجرایی کردن این فرامین انجام شود.
معاون توسعه مدیریت،‌هماهنگی و امور پشتیبانی وزارت ارتباطات ادامه داد: امیدواریم راه اندازی لینک اختصاصی مبارزه با رشوه و ارتشاء در سایت رسمی وزارت ارتباطات،‌ضمن آگاه سازی کارکنان از مصادیق مفاسد اداری،‌ نقش موثری در پیشگیری و کشف موارد فساد با همکاری مردم و کارکنان وزارت ارتباطات داشته باشد.