3037_orig
مهندس حسین ملک ، مدیرکل دفتر بررسی های اقتصادی در گفتگو با واحد خبر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، ضمن بیان این مطلب اظهار داشت : بر اساس آمار و اطلاعات موجود ، ایران در میان ۱۴ کشور منطقه ، رتبه نخست را به خود اختصاص داده است و پس از ایران کشورهای پاکستان و ترکیه در رتبه های دوم و سوم قرار دارند .
وی افزود : تعداد واحدهای پستی در ایران ، شش و نیم برابر میانگین منطقه و بیش از پنج برابر میانگین جهانی است که بیانگر وضعیت قابل قبول واحدهای پستی در مقایسه با سایر کشورها است .
وی خاطرنشان کرد : شرکت پست ایران توانسته است با ایجاد واحدهای پستی در نقاط مختلف کشور ، گسترده ترین زنجیره خدمات رسانی در سراسر کشور را فراهم کند .
حسین ملک با بیان این مطلب که شرکت پست به واسطه گستردگی واحدهای پستی توانسته پوشش جمعیتی مناسبی را در کشور محقق کند ، تصریح کرد : بر همین اساس ایران با داشتن یک واحد پستی به ازای بیش از چهار هزار و دویست نفر ، رتبه ۲۸ را در سطح جهان به خود اختصاص داده است.
وی ادامه داد : در ارزیابی این شاخص ، ۱۲۱ کشور جهان و ۱۲ کشور منطقه خاورمیانه و آسیای میانه مورد بررسی قرار گرفته که ایران رتبه دوم منطقه را در این حوزه کسب کرده است .
مدیرکل دفتر بررسی های اقتصادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت : یکی دیگر از شاخصهایی که از سوی اتحادیه جهانی پست “UPU” مورد توجه قرار گرفته ، شاخص “ترافیک به ازای هر کارمند” است .
وی تاکید کرد : در این حوزه شرکت پست ایران توانسته است ، رتبه دوم را در میان ۱۱ کشور منطقه به خود اختصاص دهد و کشورهایی نظیر ترکیه ، قطر و لبنان در جایگاههای بعدی در منطقه قرار دارند.
حسین ملک اظهار داشت : بر همین اساس ، سرانه ترافیک هر کارمند در ایران” یک و نیم” برابر میانگین منطقه و” یک و سه دهم” برابر میانگین جهانی است .
وی با بیان این مطلب که ایران در جذب ترافیک پستی وضعیت مطلوبی دارد افزود : بررسی های صورت گرفته به دلیل عدم وجود اطلاعات کشورها در بانک اطلاعاتی UPU بر اساس آمارهای سال ۲۰۰۹ است.