سیاست کاری

تحقق اهداف سازمانی بدون برنامه‌ریزی غیر ممکن است؛ به همین دلیل یکی از وظایف بسیار مهم مدیران برنامه‌ریزی است. حاصل فرایند برنامه ­ریزی انواع برنامه‌ها هستند. خط مشی‌ (سیاست‌ کاری) نیز یکی از انواع برنامه‌ها می باشد. این برنامه ها بیانیه­ ها یا تفاهمات کلی هستند که اندیشه و کنش مدیران را در راه تصمیم­گیری هدایت می کنند.

خط مشی، یک برنامه عمومی است که به منزله راهنمای عمل، مدّ نظر مدیران قرار گرفته و نحوه اجرای برنامه را برای مسئولان اجرایی سازمان معین می­کند؛ ضمن آنکه وسیله موثری برای کنترل عملیات به شمار می‌آید.

خط مشی‌ها قلمرویی که در آن یک تصمیم باید گرفته شود، روشن کرده و اطمینان می­دهند که این تصمیم، با هدف سازمان سازگار است و سازمان را برای دستیابی به اهداف یاری می‌دهد. خط مشی‌ها به مدیران اجازه می‌دهند تا اختیارات را واگذار کنند و با این همه نظارت خود را بر آنچه زیردستانشان انجام می‌دهند، بکار ببرند. خط مشی‌(سیاست کاری)، یک دستورالعمل کلی برای تصمیم‌گیری است و چارچوبی برای انواع تصمیماتی که باید گرفته شوند، ارائه می‌کند.

بدین‌گونه سیاست کاری، مسیر تفکر یا شیوه اندیشه اعضای سازمان را مشخص می‌کند؛ تا شیوه اندیشیدن و تصمیم‌گیری آنها با هدف­های سازمان سازگار گردد یا منافات نداشته باشد. در مجموعه کدباکس چهار چوب کلی خط مشی سازمانی ما بر ۵ اصل استوار است:

تعهد کاری

اصل اول در مجموعه کدباکس “تعهد کاری” می باشد. به این معنا که کلیه پرسنل مجموعه برابر شرح وظایف خود بهترین عملکرد را ارائه نمایند. این تعهد کاری با تکیه بر تعهد اخلاقی و رفتار کاری حرفه ای ایشان حاصل خواهد شد.

رعایت استانداردها

اصل دوم سیاست کاری مجموعه کدباکس، پیروی از استانداردها و الگوها می باشد. “رعایت استانداردها” موجب خواهد شد ثبات در کیفیت بالا همواره برقرار باشد.

مشاوره حرفه ای

اصل سوم در مجموعه کدباکس “مشاوره حرفه ای” می باشد. مشاوره ای صادقانه نه منفعت طلبانه که مشتریان با استفاده از آن واقعا در مسیر بهترین انتخاب قرار بگیرند.

توسعه و به روز رسانی

اصل چهارم در مجموعه کدباکس “توسعه و به روزرسانی” می باشد. این موضوع هم شامل تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری می باشد و هم شامل دانش خود پرسنل، تا به این ترتیب همواره به روز ترین خدمات به مشتریان ارائه شود.

پایداری در خدمات

اصل پنجم کدباکس پایداری در ارئه خدمات می باشد. “پایداری در خدمات” به معنای آن است که همواره در هر شرایط ظرفیت ارئه خدمات به مشتریان وجود داشته باشد و خدمات در حال ارائه نیز از بالاترین پایداری برخوردار باشند.

سیاست کاری