kids

بنا به گفته یک روان‌شناس، برقراری روابط دوستانه با کودکان و سخن گفتن ملایم با آنها، بهتر از نرم‌افزارهای کنترلی می‌تواند کودکان را از خطرات اینترنتی به دور نگه دارد.

در حالی که اغلب به والدین توصیه می‌شود با استفاده از نرم‌افزارهای کنترلی بر فعالیت کودکان خود در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی نظارت داشته باشند، یک کارشناس مشهور عقیده دیگری دارد.

به گزارش ایتنا به نقل از میدل ایست آنلاین، دکتر لری روزن پروفسور روان‌شناسی از دانشگاه ایالت کالیفرنیا، به والدین و آموزگاران گفته به جای اینکه وقت خود را صرف نظارت بر کودکان وبگرد کنند، بهتر است از طریق برقراری روابط گرم و دوستانه با آنها، آرام آرام به اهداف تربیتی خود نزدیک شوند.

وی می‌گوید آن دسته از پدر و مادرهایی که از نرم‌افزارهای کنترلی برای نظارت بر وبگردی کودکان خود استفاده می‌کنند، در واقع فقط وقت خویش را هدر می‌دهند چرا که کودکان می‌توانند در زمانی کوتاه، برای رهایی از این مخمصه راهی بیابند.

این کارشناس معتقد است در همان آغاز امر باید رابطه‌ای مبتنی بر اعتماد با کودک برقرار کرد و پس از آن با وی در خصوص نحوه استفاده مناسب از فناوری سخن گفت.

در این روش حتی اگر کودک با مشکلاتی همچون مشاهده تصاویر ناشایست یا برخورد با افراد زورگو مواجه شود، والدین خود را در جریان قرار داده و از آنها چاره می‌جوید.

وی در عین حال نسبت به خطرات استفاده بیش از حد از شبکه‌های اجتماعی هشدار داد و گفت این امر می‌تواند به بروز مشکلات روحی و روانی منجر شود.

گفتنی است تاکنون درباره نقش فناوری‌ها در ابعاد مختلف زندگی کودکان، پژوهش‌های بسیاری صورت گرفته و دست‌اندرکاران امر برای محدود کردن دسترسی این قشر از جامعه به بخش‌های خطرساز اینترنت، شیوه‌های مختلفی را پیشنهاد کرده‌اند.