showimage (2)

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات، دکتر رضا تقی پور در مراسم افتتاح دفتر صدور گواهی دیجیتال، ضمن بیان این مطلب، اظهار داشت: از این طریق امکان احراز هویت در فضای مجازی فراهم خواهد شد و بر همین اساس، امکان انتقال تجارت از دنیای حقیقی به دنیای مجازی فراهم می شود.

وی با بیان این مطلب که افتتاح این دفتر در راستای توسعه خدمات الکترونیکی می گیرد، گفت: با حمایت های صورت گرفته در دولت نهم و دهم و همچنین مجلس شورای اسلامی، مواد خوبی برای توسعه فناوری اطلاعات و خدمات الکترونیکی در برنامه پنجم توسعه در نظر گرفته شده است.
وی خاطر نشان کرد: بر اساس ماده ۴۸ برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف شده زیرساخت های لازم در خصوص توسعه امضای دیجیتال و اعتبار بخشی به شخصیت های حقوقی و حقیقی که در این حوزه فعالیت می کنند، تأمین کنند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یکی از مشکلات موجود در دنیای مجازی را بحث اعتبار بخشی و احراز هویت افراد در این فضا دانست و تصریح کرد: خوشبختانه با توجه ویژه وزارت بازرگانی این موضوع، سومین مرکز صدور گواهی دیجیتال به بهره برداری رسیده است.
وی ادامه داد: یکی دیگر از مباحث اصلی موجود در فضای مجازی، یکپارچگی اطلاعات، دسترسی به اطلاعات و برقراری ارتباطات سازمانی و ارتباطات افراد و کاربران به صورت یکپارچه است.
دکتر رضا تقی پور با اشاره به تشکیل کار گروه مدیریت فاوا و تلاش های صورت گرفته در این حوزه گفت: کمیته تجارت و بانکداری الکترونیکی، یکی از کمیته های فعال در این کار گروه محسوب می شود.
وی ویژگی های دفتر صدور گواهی دیجیتال را مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت: احراز هویت برای کسانی که در این شبکه وارد می شوند، نامه نگاری و مکاتبه امن و ایجاد امضای الکترونیکی برای اسناد از مهمترین ویژگی های دفتر صدور گواهی دیجیتال است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرد: امیدواریم این اقدامات و تلاش های دیگر در دست انجام، اعتبار بخشی بیشتر به افراد جامعه و ایجاد رفاه بیشتر را برای مردم محقق کند به گونه ای که وقت آن هابرای انجام کارهای اساسی اختصاص پیدا کند.