IPv6

گذر به نسل جدید آدرس‌های اینترنتی برای ارایه سرویس‌های ارزش افزوده جدید خصوصاً ارایه سرویس از طریق تلفن همراه یک ضرورت محسوب می‌شود.

به گزارش ایتنا، مهندس علی حکیم جوادی، معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در سمینار تخصصی گذر به IPV۶ در ایران، ضمن بیان این مطلب، اظهار داشت: در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ که پروتکل IPV۴ طراحی شد، تصور می‌شد چهار میلیارد و ۳۹۰ میلیون آدرس اینترنتی پاسخگوی نیاز کاربران خواهد بود.
وی افزود: اما رشد روز افزون کاربران در این حوزه از یک سو و افزایش حجم خدمات ارزش افزوده جدید ارایه شده در این بستر موجب شد تا مسئولان این حوزه در سطح دنیا، نسبت به طراحی و گذر از IPV۴ به IPV۶ اقدام کنند.
وی با بیان این مطلب که این موضوع در ایران نیز از سوی وزارت ارتباطات مورد توجه قرار گرفته، گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر اساس وظایفی که قانون‌گذاران بر عهده آن گذاشته‌اند، تغییرات در حوزه ICT را در دنیا رصد کرده و بر همین اساس سازمان فناوری اطلاعات به عنوان متولی اجرایی کردن گذر به نسل جدید آدرس‌های اینترنتی، مأمور به پیگیری و اجرایی کردن این فناوری شده است.
معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: فراهم آوردن شرایط لازم به منظور پاسخگویی به نیازهای موجود در این حوزه و همچنین در نظر گرفتن سرویس‌های جدید ارزش افزوده، از جمله موضوعات مهمی است که در این راستا مد نظر قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: در همین راستا یک گروه ضربت از سال گذشته تشکیل و کمیته راهبردی گذر به نسل جدید آدرس‌های اینترنتی نیز در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شده است.
علی حکیم جوادی با بیان این مطلب که استراتژی و نقشه راه گذر به نسل جدید آدرس‌های اینترنتی در حال تدوین است، گفت: در سند، وضعیت فعلی و آینده کشور در این بخش مشخص خواهد شد.
وی تأکید کرد: برنامه ریزی جهت گذر کامل به پروتکل IPV۶، در نظر گرفتن کلیه ابعاد، و استفاده از راهکارهای سازگار با شبکه موجود از جمله موارد در نظر گرفته شده در این حوزه است.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: یکی از مواردی که در روند گذر بسیار مورد توجه قرار گرفته است، اصل عدم وقفه در ارایه خدمت می‌باشد از سوی تمامی سازمان‌ها و اپراتورها اجرایی خواهد شد.
وی با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته در سطح دنیا در این حوزه نیز، اظهار داشت: ژاپن، اتحادیه اروپا، چین، کره جنوبی، آمریکا، پاکستان، هند و مالزی از جمله کشورهایی هستند که گذر به IPV۶ را به صورت جدی دنبال می‌کنند.