IranPost

محمد حسین کرباسیان، رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت پست در گفت و گو با واحد خبر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ضمن بیان این مطلب، اظهار داشت: در همین راستا، توسعه زیرساخت های IT شبکه پستی کشور، یکی از برنامه های سال جاری محسوب می شود.

وی با اشاره به بند پنج سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، افزود: گسترش و توسعه خدمات الکترونیکی نظیر خرید الکترونیکی و صندوق پست الکترونیکی از دیگر برنامه هایی است که در راستای استفاده از فناوری های نوین در جهت ارایه خدمت به متقاضیان تدوین شده است.
محمد حسین کرباسیان به بیان این مطلب که شرکت پست با اجرای طرح های مختلف در جابجایی مرسوله های پستی، نقش مهمی در کاهش سفرهای دورن شهری و برون شهری داشته است، گفت: ارایه خدمات پستی در دفاتر ICT روستایی کشور نقش بسیاری در کاهش سفرهای زائد روستائیان داشته است.
وی با اشاره به نامگذاری سال جاری به نام سال “جهاد اقتصادی” ادامه داد: ایفای نقش موثردر کاهش هزینه های ملی در راستای جهاد اقتصادی و همچنین ارتقای کیفیت و افزایش نظارت، فعالیت های پستی از جمله مهمترین اهداف تبیین شده برای سال ۹۰ است.
مدیر عامل شرکت پست تصریح کرد: در همین راستا کمیته ای با حضور مدیران شرکت پست تشکیل و مقرر شد تا به منظور ارایه خدمات پستی با کیفیت مناسب به مشتریان و کاهش مدت زمان سیر مرسولات فرآیندها طراحی مجدد شده استانداردسازی لازم در خصوص عملیات پستی انجام شود.
وی با اشاره به برنامه پنجم توسعه کشور نیز تأکید کرد: مکانیزه کردن مراکز اصلی تجزیه و مبادلات کشور در طی سال های برنامه پنجم در راستای قانون اجرای اصل ۴۴ از جمله برنامه های تعریف شده در این حوزه است.