1436095302

مهندس محمود لیائی مشاور وزیر ارتباطات در امور فناوری و صنعت و دبیر ستاد حمایت از تولیدات بومی فاوا در گفت وگو با واحد خبر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: در اولین جلسه ستاد که با حضور اعضای آن برگزار شد، سیاستهای کلی ستاد حمایت از تولیدات بومی فاوا تعیین و کلیات طرح جامع توانمند سازی صنعت ICT مورد تأئید قرار گرفت.

لیائی در ادامه اظهار داشت: این طرح در ۵ سامانه جامع شناسایی نیازمندیها و مدیریت زنجیزه تامین (تجهیزات و سرویس های حوزه‌ICT)، سامانه شناسایی فرصتهای صنعت ICT در سطح بین الملل، پایگاه قوانین، مقررات و بخشنامه های حوزه ICT، سامانه اختصاصی برگزار مناقصات حوزه ICT، سامانه شناسایی و رتبه بندی تأمین کنندگان حوزه ICT ارائه شده است که ان شاء الله پس از راه اندازی کامل تمامی سامانه ها که به صورت الکترونیکی با یکدیگر تعامل دارند شاهد شکوفایی هر چه بیشتر صنعت ICT در کشور عزیزمان خواهیم بود.