89023

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دکتر رضا تقی پور در مراسم تودیع و معارفه معاونت برنامه ریز و نظارت راهبردی ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: حاکم شدن تفکر راهبردی در بدنه سازمان ها یک ضرورت محسوب می شود و باید مفهوم استراتژی محور بودن توسعه پیدا کند.

وی با اشاره به نقش ICT در توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشورها افزود: معاونت برنامه ریزی می بایست در حوزه آینده پژوهی و آینده نگاری در تمامی حوزه های مرتبط با حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان یک موتور محرک عمل کند.
وی خاطر نشان کرد : می بایست روندهای جهانی در این حوزه از سوی این معاونت بررسی و با توجه به نقش آفرینی این بخش در سطوح مختلف در کشورهای گوناگون، یک الگوبرداری مناسب و بومی سازی شده در جهت توسعه کشور برداشته شود.
دکتر رضا تقی پور با بیان این مطلب که ICT لایه ای است که می تواند در همه حوزه های کشور نقش آفرینی کند، گفت: در سطوح اجرایی ،وظایفی در قالب برنامه پنجم توسعه و همچنین چشم انداز افق ۱۴۰۴ بر عهده وزارت قرار داده شده که می بایست پیگیری شود.
وی ادامه داد: از سوی دیگر می بایست راهبردهای لازم به منظور نقش آفرینی این حوزه در بخش های اقتصادی ، اجتماعی فرهنگی جامعه مشخص و در جهت توسعه همه جانبه کشور به کار گرفته شود.
وی با اشاره به منابع عظیم نیروی انسانی در این حوزه در کشور ، تصریح کرد: هم اکنون ۴۴۰ هزار تحصیل کرده در رشته های مرتبط با این حوزه در کشور هستند که می توان با بهره گیری از این پتانسیل عظیم، اقدامات لازم در جهت توسعه این حوزه در سایر بخش های مرتبط را پیاده سازی کرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: امیدواریم علاوه بر ارتقاء کمییت و کیفیت در حوزه ICT ، نقش این حوزه را در دیگر بخش ها و در راستای توسعه اقتصادی افزایش دهیم.
این گزارش حاکی است در این مراسم که با حضور معاونین و روسای سازمان ها و شرکت های تابعه و مدیران وزارت ارتباطات برگزار شد تا از زحمات دکتر صمد مومن باا… تقدیر و حکم انتصاب مهندس “غریب رضا” به عنوان معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ارتباطات و فناوری اطلاعات از سوی دکتر تقی پور به وی اعطاء شد.