دکتر-کرم-پور

دکتر محمد کرم پور، معاون فناوری و امور بین الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در گفت و گو با واحد خبر روابط عمومی وزارت، ضمن بیان این مطلب، اظهار داشت: این سیاست به عنوان یکی از راهبردهای مد نظر در جهت تأثیرگذاری و صحنه گردانی بین المللی دنبال می شود.

وی افزود: بر همین اساس در ۳۶ اجلاس کمیته مدیریتی APT مهندس پورنگ نیا به عنوان نماینده ایران و با حداکثر آرای اعضاء این کمیته، عنوان رئیس کمیته مدیریتی APT منصوب شد.
محمد کرم پور در خصوص جایگاه این کمیته تصریح کرد: کمیته مدیریتی APT یکی از مهمترین ارکان تصمیم گیری در جامعه مخابراتی آسیا و اقیانوسیه که در حال حاضر ۳۶ کشور عضو آن هستند.
وی ادامه داد: این کمیته، وظایف اداره جامعه مخابراتی APT، خط مشی ها و اجرای صحیح برنامه ها نظارت می کند.
وی خاطر نشان کرد: از دیگر وظایف این کمیته می توان به بررسی موضوعات اجلاس ها و کارگاه های آموزشی گوناگون جامعه مخابراتی APT، اشاره کرد.
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به برگزاری مجمع جهانی استاندارد اتحادیه جهانی بین المللی ارتباطات راه دور، در کشور امارات، گفت: در این اجلاس نیز با تلاش های صورت گرفته، نماینده ایران به عنوان یکی از چهار معاون اصلی اجلاس انتخاب شد.
وی تأکید کرد: همچنین در این اجلاس اکثر پیشنهادهای ایران و اصلاحیه هایی که از سوی کشورمان در کمیته های مختلف ارایه شد، به تصویب اعضاء رسید.