2138_orig

سید مجید نورحسینی، معاون پژوهشی و توسعه ارتباطات علمی ، موسسه آموزش و تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت و گو با واحد خبر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: این پیشنهادها با نهایت دقت و سرعت بررسی و نتیجه آن مشخص شده است.

وی با بیان این مطلب که یکی از اهداف اصلی مد نظر موسسه، برون سپاری حداکثری پروژه ها است، افزود: بر همین اساس، از مجموع پروژه های تعریف شده، ۸۰ درصد برون سپاری شده و ۲۰ درصد در درون موسسه اجرایی خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: از مجموع ۴۲ پروژه تعریف شده، ۱۲ پروژه در زمینه ارتباطات و مخابرات ماهواره ای، ۱۹ پروژه در حوزه فناوری اطلاعات، مطالعات راهبردی و ۱۰ پروژه در حوزه امنیت، تعریف و اجرایی می شود.
سید مجید نورحسینی با اشاره به فراخوان هایی که پیش از این به صورت پراکنده صورت می گرفت، گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته مقرر شده تا فراخوان متمرکزی برای اجرای پروژه های مد نظر در موسسه آموزش و تحقیقات ICT برگزار شود.
وی ادامه داد: سال گذشته کلیه پروژه ها و تعهدات مرکز مورد بازبینی قرار گرفت و تلاش کردیم تا پروژه هایی دنبال شود که علاوه بر کاربردی بودن، یکی از مجموعه های وزارت ارتباطات و یا خارج از مجموعه، مشتری استفاده از آن باشد.
وی تأکید کرد: بر همین اساس، از مجموع ۲۰۰ پروژه مطرح، ۴۲ پروژه کاربردی مورد نیاز برخی از بخش های کشور انتخاب و به صورت متمرکز فراخوان آن اعلام شد.