معرف برتر

مسابقه معرف برتر هر ماه در کدباکس برگزار می شود. بابت هر ۲۰ شرکت کننده ۱ کوپن تخفیف در آن ماه اضاف خواهد شد، به این ترتیب اگر ما ۱۰۰ وب سایت شرکت کننده در مسابقه معرف برتر داشته باشیم، به ۱۰ وب سایت برتر کوپن تخفیف تعلق خواهد گرفت. از این کوپن تخفیف هم برای خرید نخست و هم برای تمدید سرویس ها می توان استفاده نمود. درصد تخفیف کوپن ها هر ماه بر اساس کل ورودی حاصل (تمامی شرکت کنندگان) برآورد خواهد شد و بر اساس رتبه برندگان ممکن است تا از ۵% تا ۷۵% تخفیف را شامل شود.

شرایط عمومی شرکت در مسابقه معرف برتر

  • داشتن وب سایت بر روی دامنه سطح اول (TLD).
  • نمایش حداقل یکی از لوگو ها یا بنرهای استاندارد کدباکس.
  • داشتن حساب کاربری در سامانه پشتیبانی و فروش کدباکس.

کافیست پس از قرار دادن یکی از بنرها یا لوگو های استاندارد کدباکس که در زیر آمده است، درخواست خود را مبنی بر شرکت در این مسابقه از طریق تیکت به بخش فروش در سامانه پشتیبانی و فروش مطرح نمائید. از آن پس ورودی های وب سایت شما در مسابقه معرف برتر لحاظ خواهد شد. جهت شفافیت و رفع هر نوع سو تفاهم، آمار ورودی های هر ماه سایت کدباکس به صورت زنده در همین صفحه نمایش داده شده است.

لازم به اشاره است که جهت شرکت در این مسابقه لازم نیست سایت شما بر روی سرورهای کدباکس میزبانی شده باشد یا سرویس فعالی در کدباکس داشته باشید، تنها داشتن حساب کاربری در سامانه پشتیبانی و فروش کدباکس الزامی می باشد.

بنرهای قابل استفاده در مسابقه معرف برتر

بنر معرف میزبان وب سایت، ویژه سایت هایی میزبانی شده بر روی سرورهای کدباکس می باشد که به صورت کاملا اینتراکتیو بوده و قابلیت سفارشی سازی را نیز دارا می باشد.

<script src="https://cdn.codebox.ir/li-hosted.php?w=130&c=ffffff"></script>

در فراخوانی این بنر میتوانید مقدار w را برابر عرض دلخواه بنر قرار دهید (ارتفاع خودکار تنظیم خواهدشد). همچنین مقدار c رنگ زمینه دلخواه می باشد که میتواند متناسب با وب سایت شما مشخص شود. در صورت تعیین نشدن مقدار c رنگ سفید پیش فرض می باشد. به طور مثال مقدار c برابر “۲۲۲” می باشد:

همچنین بنرهای عمومی زیر نیز قابل استفاده می باشند:

ابعاد: ۱۲۵×۱۲۵

کدباکس

<a href='http://codebox.ir/’>
<img src=’http://codebox.ir/img/banners/d-0.gif’ alt=’کدباکس’ />
</a>

کدباکس

<a href='http://codebox.ir/’>
<img src=’http://codebox.ir/img/banners/d-1.gif’ alt=’کدباکس’ />
</a>

ابعاد: ۴۶۸×۶۰

کدباکس

<a href='http://codebox.ir/’>
<img src=’http://codebox.ir/img/banners/b-0.gif’ alt=’کدباکس’ />
</a>

کدباکس

<a href='http://codebox.ir/’>
<img src=’http://codebox.ir/img/banners/b-1.gif’ alt=’کدباکس’ />
</a>

ابعاد: ۱۲۰×۲۴۰

کدباکس

<a href='http://codebox.ir/’>
<img src=’http://codebox.ir/img/banners/c-0.gif’ alt=’کدباکس’ />
</a>

کدباکس

<a href='http://codebox.ir/’>
<img src=’http://codebox.ir/img/banners/c-1.gif’ alt=’کدباکس’ />
</a>

کدباکس

<a href='http://codebox.ir/’>
<img src=’http://codebox.ir/img/banners/c-2.gif’ alt=’کدباکس’ />
</a>

کدباکس

<a href='http://codebox.ir/’>
<img src=’http://codebox.ir/img/banners/c-3.gif’ alt=’کدباکس’ />
</a>

ابعاد: ۷۲۸×۹۰

کدباکس

<a href='http://codebox.ir/’>
<img src=’http://codebox.ir/img/banners/a-0.gif’ alt=’کدباکس’ />
</a>

کدباکس

<a href='http://codebox.ir/’>
<img src=’http://codebox.ir/img/banners/a-1.gif’ alt=’کدباکس’ />
</a>

سایت های معرف کدباکس

جهت مشاهده آمار و فهرست سایت های معرف کدباکس بر روی لینک زیر کلیک نمائید:

مشاهده آمار

معرف برتر