Aleria Jensen

این نرم‌افزار با استفاده از متغیرهای گوناگون می‌کوشد از برخورد کشتی‌ها با آبزیان عظیم‌الجثه جلوگیری به عمل آورد.

گروهی از پژوهشگران دانشگاه مونترال در کانادا، نرم‌افزاری برای مدل‌سازی مسیر حرکت نهنگ‌ها و کشتی‌هادر خلیج سنت لورنس ابداع کرده‌اند.

به گزارش ایتنا به نقل شماران سیستم، هدف از طراحی این نرم‌افزار، یافتن راهی برای مقابله با تصادم کشتی‌ها با نهنگ‌ها و دیگر پستانداران دریایی عنوان شده است.

بر اساس این گزارش، چنین برخوردهایی اغلب به مرگ برخی آبزیان که بسیاری از آن‌ها در معرض خطر انقراض قرار دارند، منجر می‌شود.

هر چند از تعداد چنین تصادم‌های مرگباریاطلاعات اندکی در دست است ولی کلمنت چیون (Clement Chion) پژوهشگری که در تولید این نرم‌افزار به تیم تحقیقاتی سازنده کمک کرده است می‌گوید:کشتی‌ها اغلب حتی برخورد با نهنگ‌ها را نیز حس نمی‌کنند زیرا لاشه حیوان مصدوم به ته آب فرو می‌رود.

وی بر این اساس معتقد است چنین حوادثی تهدیدی برای برخی گونه‌های خاص جانوران آبزی به شمار می‌رود.

به گزارش ایتنا، این نرم‌افزار بر اساس شبیه‌سازی مسیر حرکت پنج پستاندار دریایی شامل وال مینکی، نهنگ تیغ‌باله، نهنگ سفید، نهنگ گوژپشت و نهنگ آبی‌رنگ و نیز خط سیر کشتی‌های تفریحی و باری کار می‌کند.

در این نرم‌افزار متغیرهای گوناگونی همچون رفتارهای انسانی، شرایط محیطی، تعداد کشتی‌ها و نهنگ‌ها، خط سیر آن‌ها، جریان آب، جزر و مد و شرایط جویبه کار گرفته می‌شود.

همچنین تیم تحقیقاتی چندین مصاحبه با اپراتورهای کشتی‌ها انجام داده است تا نحوه تصمیم‌گیری آن‌ها در خصوص ناوبری کشتی را درک کنند.

این نرم‌افزار با توجه به کارکرد خاص خود می‌تواند برای صنعت حمل و نقل دریایی ارزشمند و کاربردی باشد.