int-ghofl

بنابر نظر سنجی انجام شده بیش از ۸۶ درصد کاربران ایرانی بیش از ۱ ساعت در اینترنت هستند.

بنابر بر یک نظرسنجی اینترنتی انجام شده از کاربران، بیش از ۸۶ درصد کاربران ایرانی، دست کم ۱ ساعت از وقت روزانه خود را در اینترنت سپری می‌کنند.

در این نظر سنجی که به تازگی و به مدت ۱ هفته در ایتنا صورت گرفته، حدود ۸۵۰ نفر در کاربر شرکت کرده‌اند.

به گزارش ایتنا این نظرسنجی گویای آن است که بیش از ۳۷ درصد کاربران ایرانی بیش از ۵ ساعت در اینترنت هستند که این رقم با توجه به سرعت پایین اینترنت در ایران، عدد شایان توجهی است.

با توجه به کمبود وجود مطالعات و آمار و نظرخواهی مستند و مستقل در زمینه میزان کاربرای اینترنت در ایران، به نظر می‌رسد مسئولین مختلف دست‌اندرکار این حوزه و خصوصا مسئولین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان، می‌توانند برای برنامه‌ریزی بهتر به منظور ارائه سرویس‌های مناسب به کاربران از این مطالعات استفاده نمایند.

گفتنی است که مسئولین وزارت ارتباطات، غالبا آمار قابل توجه و خوش‌بینانه‌ای از تعداد کاربران اینترنت ایران ارائه می‌دهند.

همچنین این آمارها می‌تواند جهت کمک به برنامه‌ریزی ارائه خدمات الکترونیکی بیشتر، و نیز کاربردهای گوناگون شرکت‌ها و بخش‌ها از خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات، و نهایتا رضایتمندی آنها و کاربران بدلیل سریع‌تر انجام شدن امور و کاهش رفت و آمدهای بیهوده شهری و بین شهری و همچنین کاهش بروکراسی‌ها کمک نماید.

در نظرسنجی مورد نظر همچنین مشخص گردیدکه ۲.۵ درصد کاربران کمتر از نیم‌ساعت و ۶.۳ درصد نیز بین نیم‌ساعت تا ۱ ساعت از اینترنت بهره می‌گیرند.