1196_orig

سید محمد حسین پور، مشاور وزیر ارتباطات در گفت و گو با واحد خبر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در آخرین جلسه شهریورماه سال جاری، تعرفه یک دقیقه مکالمه شهری تلفن ثابت در سطح استان را تصویب و جهت اجرا به شرکت مخابرات ابلاغ کرده است.
وی افزود:این مصوبه در راستای مصوبه سال گذشته هیات وزیران مبنی بر اجرای یکسان کردن کد تلفن ثابت شهرستان های استان تهران، تدوین و به تصویب اعضای کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: تعرفه استانی تنها از زمان یکسان کردن پیش شماره های کلیه مراکز تلفن ثابت در سطح استان، اجرایی خواهد شد.
هم اکنون، این مصوبه به شرکت مخابرات ابلاغ و بر اساس آن از مسوولان این شرکت خواسته شده تا برنامه زمانبندی اجرای طرح یکسان سازی کدها در سطح استان را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارایه دهند.
مشاور وزیر ارتباطات تاکید کرد: پیش از این، شرکت مخابرات ایران، تعرفه های پیشنهادی استانی خود را به سازمان تنظیم مقررات ارائه کرده بود که پس از بررسی های کارشناسی، تعرفه استانی در جهت جبران کاهش در آمد مخابرات در راستای هم کدسازی در سطح استان مورد تصویب قرار گرفت.
مدیر کل روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: بر اساس اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تدوین و تنظیم مقررات، آیین نامه ها، جدولهای تعرفه و نرخهای کلیه خدمات در بخش های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعیین کف یا سقف آنها به منظور حصول اطمینان از رقابت سالم و تداوم ارایه خدمات و رشد کیفی آنها برای تصویب توسط کمیسیون، در چارچوب قوانین و مقررات، از سوی دبیرخانه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات صورت می گیرد.
وی ادامه داد: کمیسیون تنظیم مقررات که یک کمیسیون فرا سازمانی و بخشی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات محسوب می شود، بر اساس قانون، وظیفه تعیین سیاست نرخ گذاری بر کلیه خدمات در بخش های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه ها و نرخ های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور را بر عهده دارد که پیشنهادهای موجود در این حوزه را بررسی و با در نظر گرفتن تمامی جوانب اقدام به تصویب تعرفه در حوزه مورد نظر می کند.
مشاور وزیر ارتباطات گفت: در صورت ابلاغ چارچوب دستورالعمل جدید تنظیم قیمت در این حوزه از سوی شورای رقابت به کمیسیون تنظیم مقررات، این دستورالعمل در نرخ گذاری مد نظر کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار خواهد گرفت.
وی تاکید کرد: قبل از اجرایی شدن یکسان سازی پیش شماره ها در سطح استان تعرفه های شهری فعلی ملاک عمل بوده و هیچگونه تغییری در تعرفه های تلفن ثابت (تعرفه استانی) اعمال نخواهد شد.