taghipoor

به گزارش روابط عومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، دکتر رضا تقی پور در همایش تخصصی امنیت و اعتماد و تجارت و اقتصاد الکترونیکی ضمن بیان این مطلب اظهار داشت : موضوع امنیت از بدو خلقت، همیشه همراه با انسان بوده و امروزه با ظهور فناوری های نوین به یکی از مباحث مهم جوامع پیشرفته تبدیل شده است.
وی افزود: هزینه های پایین و بهره وری بالا در فضای مجازی موجب شده هر روز مشتاقان بهره گیری از این فناوری افزایش پیدا کنند و در کنار موضوع های مختلفی نظیر امنیت در این بخش مورد توجه قرار گرفته است.
وی با بیان این مطلب ، امنیت و توسعه دو حوزه ای است که می بایست به موازات هم توسعه پیدا کنند تصریح کرد: بر همین اساس ، یکی از مواردی که در طرح های بزرگ مورد توجه قرار گرفته، پیوست امنیتی این طرح ها است تا اطمینان لازم در راستای سرویس دهی به متقاضیان فراهم شود.
وی خاطر نشان کرد: یکی دیگر از مواردی که می بایست در این بخش مورد توجه قرار گیرد توسعه ظرفیت های ملی از جنبه های مختلف نظیر منابع انسانی، تجهیزات و صنعت است.
وی تاکید کرد: موضوع امنیت یک بحث تخصصی است که می بایست عملکرد صحیح طرح و سیستم های تعریف شده را در راستای خدمت رسانی به متقاضیان تضمین کند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات آمادگی جامعه را یکی از وجوه مهم این حوزه دانست و گفت: می بایست به موازات اقدام های در دست اجرا، اطلاع رسانی مناسب در هر حوزه به عموم جامعه صورت گیرد تا نگرانی های احتمالی موجود در این بخش را مرتفع کند.
با بیان این مطلب که در این حوزه فاصله زیادی با کشورهای دیگر نداریم، اظهار داشت: چالش ها موجود در این حوزه میان کشورهای مختلف یکسان است و معتقدم کشور ما به دلیل داشتن منابع انسانی متخصص، دانشمندان و شرکت های دانش بنیان فعال در این بخش می تواند خدمات فنی و مهندسی خود را به کشورهای دیگر صادر کند.