1692913
به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،‌دکتر رضا تقی پور در پانزدهمین کنگره ارتباط صنعت،‌دانشگاه و دولت،‌ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: تبدیل علم به فناوری،صنعت، محصول و ثروت چرخه ای است که می بایست تمام تلاش خود را در راستای گردش درست آن به کار ببریم.
وی افزود: امروزه در کشورهای مختلف دنیا الگو های متفاوتی را برای ارتباط میان صنعت، دانشگاه و دولت استفاده می کنند که پرکاربردترین آن ها الگوی سه جانبه صنعت، دانشگاه و دولت است.
وی خاطرنشان کرد: در کشور ما می بایست با در نظر گرفتن تجربیات تمامی کشورها،‌الگویی بر اساس نیازهای بومی کشور تدوین و اجرایی شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این مطلب که تحقیقات یک لایه در میان همه حلقه ها است تصریح کرد: در زمینه تولید علم در شرایط بسیار خوبی قرار داریم و ضریب رشد علمی در کشور چند برابر دنیا میباشد اما ارتباطات موثر در خصوص تبدیل علم به فناوری برقرار نشده است.
وی با اشاره به برخی از مشکلات موجود در خصوص برقراری ارتباط میان دانشگاه،‌صنعت و دولت ادامه داد: تفاوت اهداف بخش صنعت و دانشگاه،‌ تعریف نشدن نیازهای بومی حوزه صنعت و قرار نداشتن این نیازها در عنوان هایی که در دانشگاه ها تدریس می شود از جمله مشکلات موجود در این حوزه محسوب می شود.
دکتر رضا تقی پور در خصوص راه حل های برطرف کردن برخی مشکلات موجود در این حوزه گفت: می بایست برای ارتباط میان صنعت و دانشگاه،‌ارتباطی پایدار و استرات‍ژیک تعریف شود تا مدل مشخص و بومی خود را پیاده کنیم.
وی تا کید کرد: ایجاد پارک های فناوری در مجاورت دانشگاه ها،‌کمک به تجاری سازی مطالعات و تحقیقات صورت گرفته و ایجاد معاونت فناوری و صنعت در دانشگاه ها به منظور تعامل با بخش های ذیربط در این حوزه از دیگر راه حل هایی است که می تواند برخی از مشکلات موجود را مرتفع سازد.