3462_orig

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات، دکتر رضا تقی پور، در مراسم افتتاح نخستین اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور در استان فارس ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: ادارات کل ارتباطات و فناوری اطلاعات با توجه به اهداف و برنامه هایی که برای این حوزه در برنامه پنجم توسعه دیده شده در جهت ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات است.

وی افزود: این اداره کل یک دستگاه حاکمیتی است که در نقش هماهنگ کننده و به‌عنوان نماینده وزارت ارتباطات در استان عمل می‌کند و سایر دستگاه‌ها و اداره‌های کل مانند گذشته به فعالیت خود در حوزه وظایف تعریف شده، ادامه خواهند داد.
وی خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌ها و نظارت بر ارایه خدمات توسط دستگاه‌ها و اداره‌های کل زیر مجموعه وزارت ارتباطات و ایجاد هماهنگی بین این دستگاه‌ها، از وظایف این اداره کل خواهد بود.
دکتر تقی پور با بیان این مطلب که با توجه به سرعت امروز پیشرفت کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان یک زیرساخت اصلی یکی از بنیان های اساسی که در اقتصادهای در حال پیشرفت مورد توجه است تصریح کرد: بنابراین با بسترسازی و واگذاری نه تنها مسوولیت ما در این وزارتخانه در بخش حاکمیت کم نشده بلکه پرداختن به ماموریت های جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات که در راس آنها پیشرفت کشور در دهه چهارم انقلاب و مسیر رسیدن به افق ۱۴۰۴ یکی از محورهای اساسی است در مسیر این پیشرفت و توسعه که باید صورت گیرد.
وی با تاکید بر اینکه وزارت ارتباطات از بحث تصدی‌گری فاصله گرفته تاکید کرد: این وزارتخانه به مباحث حاکمیتی و نظارتی ورود کرده است و واگذاری بیش از ۸۰ درصد امور وزارت ارتباطات به بخش‌های غیر دولتی و خصوصی یک موفقیت در این حوزه محسوب می شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در سخنان خود با اشاره به اینکه ایجاد و توسعه شبکه ملی اینترنتی یکی از وظایف وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در برنامه توسعه پنجم است، گفت: این وزارت‌خانه اولین دستگاه در موضوع اجرایی کردن اصل ۴۴ و واگذاری امور به بخش‌های غیردولتی و خصوصی محسوب می‌شود.
وی با اشاره به بخش‌هایی از توان‌مندی‌های اداره‌های تابعه این وزارتخانه در سطح کشور، اساسی‌ترین ماموریت وزارت ارتباطات را فراهم کردن زیرساخت‌های توسعه ICT در سطح کشور دانست و گفت: در سال ۸۴ و علی‌رغم تمام تلاش‌های انجام شده، ۸/۶ میلیون موبایل در کشور فعال بود، این تعداد امروز در کشور به ۶۰ میلیون رسیده است.
وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: پهنای باند ورودی کشور طی سال‌های ۸۴ تاکنون ۱۰۰ برابر افزایش یافته و همراه به توسعه سریع سایر بخش‌ها، زیرساخت‌های فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات کشور هم در حال توسعه است.
وی گفت: چهار هزار و ۹۲۳ پروانه فعالیت برای شرکت‌های ارتباطی و فن‌آوری اطلاعاتی در سطح کشور صادر شده که در مقایسه با شش سال قبل این رقم ۱۰ برابر شده است.
این مقام مسوول ایجاد زیرساخت‌های شبکه ملی و توسعه آن را از وظایف وزارت ارتباطات دانست و تصریح کرد که محتوا و خدمات ارایه شده در این شبکه متناسب با دستگاه‌های‌ بهره‌بردار و ارایه کنندگان خدمات مرتبط است.
دکتر رضا تقی‌پور با بیان اینکه استان فارس در حوزه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات مبدع برخی خدمات و فعالیت‌ها بوده است، خاطرنشان کرد: علی‌رغم اینکه برخی خدمات برای نخستین بار در فارس ارایه شده اما متاسفانه باید بگویم که فارس در این حوزه در کشور اول نیست و باید مسوولان با سفر به استان‌هایی که در رده‌های اول تا ششم کشور قرار دارند، مسایل را ارزیابی کنند.
وی فارس را یک استان پهناور از نظر وسعت و جمعیت دانست و گفت: زیرساخت‌ها در حوزه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات برای توسعه کمی و کیفی خدمات قابل ارایه فراهم است و دستگاه‌ها می‌توانند از این زیرساخت‌ها استفاده کنند.