dave_thesis_photo_1

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دکتر رضا تقی پور در دیدار با خبرنگاران حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: ICT فرصت های جدید و ابزارهای مختلفی در خدمت اطلاع رسانی و توسعه اطلاعات و دانش در اختیار مردم قرار داده است.

وی افزود: هم اکنون، شاهد آن هستیم که مباحث سخت افزاری کم رنگ تر شده و روز به روز توجه به حوزه نرم افزار ، محتوا و سرویس های الکترونیکی افزایش می یابد و به نظر می رسد که در حوزه فرهنگ سازی نیز می بایست بیشتر مباحث در این حوزه متمرکز شود.
وی با اشاره به اقدام های وزارت ارتباطات در توسعه فعالیت های بخش خصوصی در این حوزه تصریح کرد: تا کنون یک هزار و ۸۵۵ پروانه به منظور فعالیت بخش خصوصی در این حوزه صادر شده که وزارت ارتباطات از طریق دسترسی های برخط و اطلاعات اپراتور ها و بهره گیری از دیگر شیوه های نظارتی، به عملکرد اپراتورها نظارت و اشراف کامل دارد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: معتقدیم که یکی از رسالت های رسانه ها، تبیین اهمیت این حوزه و نقش آن در توسعه کشور است.
وی فعالان حوزه ارتباطات در بخش های دولتی، خصوصی و رسانه ای، خانواده ICT دانست و گفت: به عنوان یک خانواده بکوشیم تا سهم حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را در تولید ناخالص داخلی افزایش دهیم و به واسطه آن توسعه همه جانبه کشور را محقق کنیم.