4215_orig

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دکتر رضا تقی پور در مراسم امضای تفاهم نامه با سازمان ثبت احوال،ضمن بیان این مطلب، اظهار داشت: با اجرایی شدن این پروژه یکی از زیرساخت های کلیدی توسعه دولت الکترونیکی که اعتماد مردم می باشد، پیاده سازی خواهد شد.

وی با اشاره به برنامه چشم انداز ۲۰ ساله کشور افزود: بر اساس این برنامه ها می بایست شرایط لازم به منظور دسترسی آحاد جامعه به خدمات الکترونیکی در هر زمان و مکان فراهم شود که تفاهم نامه ای که امروز به امضاء می رسد، یک گام اساسی برای رسیدن به این هدف محسوب می شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، کارت هوشمند ملی را یکی از تکالیف برنامه پنجم کشور دانست و تصریح کرد: موضوع احراز هویت در فضای مجازی،یکی از دغدغه های مهم کشورهای پیشرفته دنیا است چرا که در فضای مجازی امکان دسترسی فیزیکی به مخاطبان به منظور تصدیق هویت وجود ندارد و می بایست به کمک پروژه هایی نظیر کارت هوشمند ملی شرایط لازم در این زمینه را فراهم کرد.
وی خاطر نشان کرد: ایجاد اعتماد در فضای مجازی، کلید اصلی توسعه خدمات الکترونیکی و گسترش کاربردهای موجود در این حوزه است.
دکتر رضا تقی پور با بیان این مطلب که پروژه کارت هوشمند ملی یکی از زیرساختهای اطلاعاتی مهم در فضای مجازی محسوب می شود تاکید کرد: اجرای چنین پروژه هایی این امکان را فراهم می کند تا از تسلط اطلاعاتی مستکبران کاسته و منافع زیادی برای کشور، محقق شود.
این گزارش حاکی است، در این مراسم تفاهم نامه همکاری میان سازمان فناوری اطلاعات و سازمان ثبت احوال به امضاء رسید.