google-adwords-red-1920
گوگل در یک برنامه رادیویی اعلام کرد که در صورت تشخیص غیرقانونی بودن این آگهی‌ها اقدام به غیرفعال کردن آنها می‌کند اما در عین حال درآمد کسب شده از طریق آنها را نیز نگه می‌دارد و پس نخواهد داد.
مسئولان شرکت گوگل در یک برنامه رادیویی پذیرفته‌اند که از تبلیغ سایت‌های غیرقانونی نیز کسب درآمد می‌کنند.
این آگهی‌ها که شامل فروش کارت‌های شناسایی جعلی، گذرنامه‌های جعلی، مواد مخدر و بلیط‌های تقلبی المپیک ۲۰۱۲ لندن هستند از طریق سرویس Google AdWords که سیستمی براساس پرداخت به ازای کلیک است منتشر می‌شوند.

به گزارش ایتنا از شبکه گستر، گوگل در این برنامه رادیویی اعلام کرد که در صورت تشخیص غیرقانونی بودن این آگهی‌ها اقدام به غیرفعال کردن آنها می‌کند اما در عین حال درآمد کسب شده از طریق آنها را نیز نگه‌می‌دارد و پس نخواهد داد.

سایت LiveOlympicTickets که یکی از بحث‌های این برنامه رادیویی بود، بیشترین امتیاز را در میان آگهی‌دهندگان فروش بلیط‌های المپیک ۲۰۱۲ در AdWords دارا است.
براساس قوانین انگلیس، فروش بلیط‌های المپیک بدون اجازه سازمان‌دهنده اصلی آن، غیرقانونی بوده و ۲۰ هزار پوند جریمه در پی خواهد داشت.

واحدی در پلیس انگلیس که مسئول رسیدگی و پیگیری جرایم مربوط به بازی‌های المپیک ۲۰۱۲ است، LiveOlympicTickets را توزیع‌کننده‌ای غیرقانونی دانسته و با تماس با گوگل از این شرکت خواسته بود که تبلیغ مزبور را از لیست آگهی‌های خود حذف کند.
اما این تبلیغ با گذشت بیش از یک هفته از زمان درخواست پلیس همچنان فعال بود و تنها پس از تماس این برنامه رادیویی با گوگل بود که این شرکت اقدام به حذف آگهی مزبور کرد.

واقعیت آن است که سیستم تبلیغاتی گوگل سیستمی خودکار است که نیروی انسانی در بررسی آن دخالت کمی دارد.
این سیستم دارای فیلترهایی است که در صورت مشکوک شدن به یک آگهی، آن را در فهرستی قرار می‌دهد که باید توسط یک نیروی انسانی بررسی شود. چنانچه پس از بررسی، آگهی مغایر با قوانین گوگل تشخیص داده شود، اجازه انتشار پیدا نخواهد کرد.
در صورتی که کاربری در خصوص یکی از آگهی‌ها به گوگل شکایت کند، پاسخی خودکار مبنی بر اینکه درخواست او در لیست انتظار قرار گرفته و توسط یک نیروی انسانی بررسی خواهد شد، دریافت خواهد کرد.

همین موضوع سبب می‌شود تبلیغ غیرقانونی حداقل تا زمانی که یکی از کارشناسان گوگل به بررسی آن نپرداخته است توسط این شرکت منتشر شود و کاربران زیادی را گرفتار کند، بخصوص آنکه آگهی‌دهنده می‌تواند با پیشنهاد قیمتی بیشتر به ازای هر کلیک به Google، سایت خود را بالاتر از سایر آگهی‌ها قرار دهد.