2072_orig

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، این کمیسیون از پنجم تا نهم اردیبهشت ماه سال جاری در زمینه های فنی، اقتصادی، تجاری، سیاسی و فرهنگی برگزار می شود.

تسهیل هر چه بیشتر تجارت و سرمایه گذاری میان بخش های خصوصی دو کشور خصوصاً در صنایع کوچک و متوسط، توسعه روابط تجاری و همکاری های نمایشگاهی و همچنین افزایش همکاری های میان صدا و سیمای دو کشور، از جمله پیشنهادهای مطرح شده برای بررسی در این کمیسیون است.
گسترش همکاری های پستی در زمینه های مختلف نظیر تلاش های مشترک در حوزه تمبر و نمایشگاهی این حوزه، تبادل تجربیات و آموزش در زمینه های مختلف و همچنین همکاری در زمینه برخی سرویس های پستی و خرید و فروش الکترونیکی از دیگر موارد پیشنهادی است که در کمیسیون مشترک دو کشور بررسی خواهد شد.
بر اساس این گزارش، در جلسه ستاد برگزاری این کمیسیون که صبح امروز با حضور مسوولان تمامی سازمان ها و نهادها در وزارت ارتباطات برگزار شد، جمع بندی نهایی در خصوص اولویت ها و اهداف صورت گرفت.
همچنین مقرر شد تا با هماهنگی وزارت بازرگانی و اتاق بازرگانی، نشست مشترک تجار دو کشور برگزار شود.