89efb1871a33438c8fe7c8c6a4608324

دکتر احمد بزرگیان، رئیس کارگروه دولت الکترونیکی جشنواره فاوا در گفت و گو با واحد خبر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: اینگونه جشنواره ها یک میدان ارایه توانمندی ها است و دستگاه هایی که توان حضور را دارند می توانند با شرکت در این قبیل جشنواره ها، خودآزمایی کرده و متوجه شوند که چه گام هایی برداشته شده و چه گام هایی را می توانستند بردارند.

وی با اشاره به تعداد شرکت کنندگان در این جشنواره افزود: بر اساس آمارهای استخراج شده تا پایان مهلت ثبت نام، ۶۳ دستگاه ، فرم های مربوطه را تکمیل کرده و ۱۲ استانداری ، پرتال های استانی خود را در معرض قضاوت قرار داده بودند.
وی در خصوص شاخص های در نظر گرفته شده در این کارگروه گفت: برای این منظور ۱۴ شاخص تعریف شده است که اطلاعات تخصصی دستگاه ها، به روزبودن پرتال، ارایه فرم های هر قسمت و امکان تکمیل آن ها از جمله این شاخص ها محسوب می شدند.
وی خاطر نشان کرد: برای هر یک از شاخص ها امتیازهایی در نظر گرفته شده بود که بیشترین این امتیازها مربوط به شاخص ” امکان دریافت خدمت به صورت الکترونیکی” است.
احمد بزرگیان افزود: از دیگر شاخص هایی که در این حوزه مدنظر قرار گرفت، می توان به خدمت های ارایه شده در دفاتر و پیشخوان، امکان جستجودر بانک اطلاعاتی پرتال، امکان دریافت شکایات مردم به صورت الکترونیکی و استفاده از سیستم واحد در دبیرخانه ها اشاره کرد.
وی با اشاره رقابت نزدیک دستگاه های شرکت کننده در این حوزه تصریح کرد: با توجه به بررسی های صورت گرفته، حداکثر امتیازی که پرتال های استانی توانسته اند کسب کنند، ۱۰ هزار بوده و کمترین آن نیز هشت هزار است که این نشان دهنده فاصله اندک میان دستگاه ها در ارایه خدمت به مردم است.
رئیس کارگروه دولت الکترونیکی جشنواره فاوا تاکید کرد: به دلیل محدودیت زمان در ثبت نام ها، دستگاه های زیادی نتوانسته در این جشنواره ، شرکت کنند اما امیدواریم سال آینده دستگاه ها بر اساس نوع ماموریت های خود، فرصت بیشتری خواهند داشت تا حضور پررنگ تری را در این جشنواره داشته باشند.