19962_orig

مهندس امیر حسین محبعلی، مجری طرح اتصال مدارس به شبکه ملی اطلاعات، در گفت و گو با واحد خبر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ضمن بیان این مطلب، اظهار داشت: با تلاش های صورت گرفته و بر اساس برنامه زمانبندی شده، طی سال گذشته تحصیلی، اتصال ۱۵ هزار مدرسه به شبکه ملی اطلاعات علمیاتی و نهایی شده است.

وی افزود: در همین راستا و به منظور اتصال ۲۰ هزار مدرسه به شبکه ملی اطلاعات، هماهنگی لازم به منظور ارایه سرویس های مورد نیاز با کلیه اپراتورهای ارایه دهنده خدمات دسترسی صورت گرفته است.
امیر حسین محبعلی با اشاره به اهداف تعریف شده برای اجرای این پروژه تصریح کرد: این پروژه در راستای اجرایی کردن قانون برنامه پنجم توسعه و راه اندازی و بهره برداری از شبکه ملی اطلاعات اجرایی می شود.
وی خاطر نشان کرد: اجرای این پروژه می تواند نقش بسیاری در توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات و فرهنگ سازی و همچنین آموزش و بهره برداری صحیح از این فناوری داشته باشد.
وی تأکید کرد: اجرای طرح اتصال مدارس کشور به شکبه ملی اطلاعات به لحاظ وسعت و اهمیت راهبردی وزارت آموزش و پرورش می تواند نقش زیادی در تحقق اهداف تعریف شده دارد.
مجری طرح اتصال مدارس به شبکه ملی اطلاعات با اشاره به روند اجرایی این طرح گفت: این طرح برای ۲۰ هزار مدرسه در سال جاری از روی یک بستر با دو پروتکل دسترسی آماده و در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در ارتباط با امکان تحویل و ارایه سرویس مطلوب توسط اپراتورها به مدارس، نظارت میدانی بر آزمایش و تحویل نقاط در طول اجرای عملیات اتصال را نیز اجرایی خواهد کرد.
امیر حسین محبعلی اظهار داشت: این پروژه در راستای تفاهم نامه مشترک میان وزارت خانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت آموزش و پرورش عملیاتی می شود.