kids-gaming
رئیس بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای گفت: ۲۰ میلیون مرد و زن کشور به صورت حرفه‌ای ۲ ساعت در روز بازی رایانه‌ای می‌کنند.

به گزارش ایتنا بهروز مینایی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: بر اساس آماری که در انتهای سال ۸۹ استخراج شده سن بازی کنندگان بازی‌های رایانه‌ای در ایران از ۷ تا ۴۰ سال است که این محدوده سنی، ۴۶ میلیون و ۵۰۰ هزار از جمعیت ۷۵ میلیونی ایران را تشکیل می‌دهند.

رئیس بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای افزود: از این جمعیت ۴۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفری، ۸۰ درصد با بازی آشنایی دارند و ۵۴ درصد نیز به صورت فعال بازی می‌کنند.

وی ادامه داد: این ۵۴ درصد بازی کننده از جامعه ۴۶ میلیونی بین ۷ تا ۴۰ سال ایران، بیش از ۲۰ میلیون بازی کننده حرفه‌ای فعال در ایران را تشکیل می‌دهند که به طور متوسط هر نفر، در روز ۲ ساعت بازی می‌کند و در مجموع ۲۰ میلیون بازی کننده فعال ایرانی، ۴۰ میلیون ساعت در روز، بازی می‌کنند.

وی ادامه داد: همچنین از ۲۰ میلیون بازی کننده در ایران، ۱۲ میلیون در جامعه مردان و ۸ میلیون در جامعه زنان هستند.

مینایی تصریح کرد: در دنیا نیز نسبت جامعه آماری بازی کنندگان در مردان به زنان، رابطه ۶۰ به ۴۰ است که این نسبت در ایران نیز وجود دارد.