drive
۶۹ درصد رانندگان آمریکایی بین سنین ۱۸ تا ۶۴ سال زمانی که پشت فرمان در حال رانندگی بودند با تلفن‌همراه خود صحبت می‌کردند.
نتایج حاصل از مطالعه جدید “مرکز پیشگیری و کنترل بیماری‌ها در آمریکا”(CDC) نشان داد ۶۹ درصد رانندگان آمریکایی بین سنین ۱۸ تا ۶۴ سال زمانی که پشت فرمان در حال رانندگی بودند با تلفن‌همراه خود صحبت می‌کردند.

به گزارش ایتنا، این بررسی نشان داد که بیش از دوسوم مردم طی دوره زمانی ۳۰ روز گذشته هنگام رانندگی با تلفن‌همراه هم صحبت می‌کردند و به هشدارهای امنیتی منتشر شده در این زمینه توجهی نداشته‌اند.

مرکز پیشگیری و کنترل بیماری‌های آمریکا همچنین اعلام کرد که این رفتار بین رانندگان بسیار معمول شده است و بر میزان انجام آن نیز افزوده می‌شود.

این مرکز اعلام کرد که در آمریکا نسبت به منطقه بریتانیا درصد بیشتری از رانندگان با تلفن‌همراه خود هنگام رانندگی صحبت می‌کنند.
این بررسی نشان داد که طی یک ماه گذشته تنها ۲۱ درصد مردم بریتانیا هنگام رانندگی با تلفن‌همراه صحبت می‌کرده‌اند.

علاوه بر این اعلام شد که ۳۱ درصد رانندگان ۱۸ تا ۶۴ ساله آمریکایی هنگام رانندگی به خواندن پیامک، ارسال پیامک یا خواندن پست الکترونیکی مشغول بودند که این رقم برای رانندگان اسپانیایی ۱۵ درصد گزارش شده است.