هم اکنون 0 مشکل شبکه وجود دارد

وضعیت سرور

جدول زیر وضعیت سرور ما را نشان میدهد. شما میتوانید در صورت قطع بودن سرویسی آن را چک کنید .

نام سرور HTTP FTP POP3 اطلاعات php بارگذاری سرور پایداری
CA-301 اطلاعات php
CA-302 - SSD اطلاعات php
Cloud Hosting اطلاعات php
DE-401 اطلاعات php
DE-402 اطلاعات php
DE-403 - SSD اطلاعات php
DE-404 - NVMe & SSD اطلاعات php
DE-405 اطلاعات php
FR-108 اطلاعات php
FR-109 اطلاعات php
IR-602- SSD اطلاعات php
UK-201 - SSD اطلاعات php
UK-202 - SSD اطلاعات php
US-502 اطلاعات php
US-503 - SSD اطلاعات php