هم اکنون 0 مشکل شبکه وجود دارد

وضعیت سرور

جدول زیر وضعیت سرور ما را نشان میدهد. شما میتوانید در صورت قطع بودن سرویسی آن را چک کنید .

نام سرور HTTP FTP POP3 اطلاعات php بارگذاری سرور پایداری
CA - S.17 - SSD اطلاعات php
CA - S.19 اطلاعات php
Cloud Hosting اطلاعات php
DE - S.15 اطلاعات php
DE - S.16 - SSD اطلاعات php
DE - S.18 - NVMe & SSD اطلاعات php
DE - S.4 اطلاعات php
DE - S.9 اطلاعات php
FR - S.1 اطلاعات php
FR - S.10 اطلاعات php
FR - S.11 اطلاعات php
FR - S.2 - SSD اطلاعات php
FR - S.20- NVMe اطلاعات php
IR - S.6 - SSD اطلاعات php
UK - S.14 - SSD اطلاعات php
UK - S.5 اطلاعات php
US - S.3 اطلاعات php
US - S.8 اطلاعات php