هم اکنون 0 مشکل شبکه وجود دارد

وضعیت سرور

جدول زیر وضعیت سرور ما را نشان میدهد. شما میتوانید در صورت قطع بودن سرویسی آن را چک کنید .

نام سرور HTTP FTP POP3 اطلاعات php بارگذاری سرور پایداری
Cloud Hosting اطلاعات php
Host Self اطلاعات php
OVH_1 اطلاعات php
OVH_2 اطلاعات php
REDSTATION_1 اطلاعات php
VSFarm 1 Cloud اطلاعات php
VSFarm 1 DE اطلاعات php
XLHOST_1 اطلاعات php