هم اکنون 0 مشکل شبکه وجود دارد

وضعیت سرور

جدول زیر وضعیت سرور ما را نشان میدهد. شما میتوانید در صورت قطع بودن سرویسی آن را چک کنید .

نام سرور HTTP FTP POP3 اطلاعات php بارگذاری سرور پایداری
Cloud Hosting اطلاعات php
S.1 - 178.33.231.76 اطلاعات php
S.10 - 5.135.136.130 اطلاعات php
S.11 - 46.105.108.166 اطلاعات php
S.12 - 136.243.79.248 اطلاعات php
S.14 - 5.152.218.50 اطلاعات php
S.2 - 178.33.235.35 اطلاعات php
S.3 - 207.182.139.234 اطلاعات php
S.4 - 136.243.20.80 اطلاعات php
S.5 - 88.150.139.130 اطلاعات php
S.6 - 178.216.249.226 اطلاعات php
S.7 - 158.69.251.84 اطلاعات php
S.8 - 162.223.94.2 اطلاعات php
S.9 - 148.251.124.243 اطلاعات php