صدها کودک، قربانی اخاذی‌های اینترنتی می‌شوند

چند هفته پیش، یک نوجوان هفده ساله بریتانیایی در اثر تهدید به افشای تصاویر و فیلم هایی از خود که از طریق اینترنت در اختیار فرد دیگری قرار داده بود، خودکشی کرد. یک سازمان حمایت از حقوق کودکان نسبت به سوءاستفاده جنسی اینترنتی از کودکان …

[مشاهده مطلب]